Szkolenia EEG Biofeedback

/Szkolenia Neurofeedback II Stopnia

SZKOLENIE NEUROFEEDBACK (EEG-BIOFEEDBACK).

Praca na punktach 10-20 i pełne QEEG. Teoria i praktyka. 2 stopień.

Celem szkolenia jest rozszerzenie wiedzy neuroterapeutów o pracę na wszystkich punktach w systemie 10-20. Uczestnicy zdobędą umiejętność wykonania pełnego QEEG,  samodzielnego zaplanowania treningów Neurofeedback i pogłębią analizę QEEG.  W programie jest też: informacja o specjalistycznych protokołach, wiedza z zakresu neurofizjiologii i praca z modułem Plus. Część praktyczna będzie prowadzona na urządzeniach Biofeedback EEG firmy ELMIKO. W części praktycznej uczestnicy szkolenia będą samodzielnie na sobie wykonać badania diagnostyczne (pełne QEEG) i planować treningi Neurofeedback.

 • Szkolenie jest 6 dniowe,  trwa 50 lekcyjnych godzin i  podzielone jest na dwie części.
 • Koszt: 1500zł

Część 1 (obowiązkowa):

3-dniowe podstawowe szkolenie teoretyczno-praktyczne. 
Zajęcia odbywają się od 10:00 do 18:00.
Część 1 pokrywa cały materiał szkolenia 1 stopnia.

 

Część 2 (dla chętnych):

Trzy niezależne dni warsztatowe poświęcone rozwijaniu konkretnych umiejętności praktycznych przyszłego Neuroterapeuty. Każdy dzień warsztatowy poświęcony oddzielnym tematom praktycznym. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00. Czas trwania zależny od tempa przyswajania wiedzy i posiadanych umiejętności uczestników. Minimum to 3 godziny astronomiczne. Warsztaty mogą się przedłużyć do 7 godzin astronomicznych.

 • Warsztat 1 stopnia 2

  Pełne QEEG – montaż elektrod, zapis i analiza danych z punktów systemu 10-20. wybór protokołu treningowego. Praktyczne zastosowanie Modułu Plus.

 • Warsztat 2 stopnia 2

  Specjalistyczne protokoły treningowe - zapis i analiza danych QEEG, tworzenie specjalistycznego protokołu treningowego.

 • Warsztat 3 stopnia 2

  Powtórzenie praktycznych umiejętności – prezentacja, trening i diagnostyka Neurofeedback.

Egzamin przeprowadzany jest podczas warsztatów 3 stopnia 2,
po godzinie 14:00.

Egzamin składa się z:

 • Test z neuroanatomii, neurofizjologii i elektrofizjologii.
 • Test z praktycznego zastosowania neurofeedbacku: normy, protokoły i inne.

Certyfikat ukończenia szkolenia 2 stopnia wydawany jest na podstawie zdanego egzaminu.

Egzamin odbywa się po około 3 miesiącach od ukończenia szkolenia,
Uczestnik dostaje informacje odnośnie daty egzaminu na początku szkolenia, kiedy umawiam strukturę szkolenia.

Formularz rejestracyjny - Szkolenie Neurofeedback (EEG biofeedback) 1 stopnia

CZĘŚĆ 1 (obowiązkowa)

DZIEŃ 1

10:00 – 11:30     CZĘŚĆ PIERWSZA            

 • Wprowadzenie w szkolenie. Pytania i omówienie przypadków z praktyki uczestników.

11:30 – 11:45     PRZERWA KAWOWA
11:45 – 13:15     CZĘŚĆ DRUGA

 • Przypomnienie zasad prowadzenia prezentacji, diagnostyki i treningu (seansu) Neurofeedback na pasie centralnym.
 • Wprowadzenie do pełnego QEEG.

13:15 – 14:15     PRZERWA OBIADOWA
14:15 – 15:45     CZĘŚĆ TRZECIA

 • Montaż elektrod na 19 punktach systemu 10-20.

15:45 – 16:00     PRZERWA KAWOWA
16:00 – 17:30     CZĘŚĆ CZWARTA

 • EEG – komponenty i zapisy prawidłowe.
 • Zapisy patologiczne i artefakty.

17:30 – 18:00     ZAKOŃCZENIE

 • Podsumowanie dnia szkoleniowego.
 • Pytania uczestników.

DZIEŃ 2

10:00 – 11:30 CZĘŚĆ PIERWSZA

 • Wykonanie pełnego zapisu QEEG.

11:30 – 11:45 PRZERWA KAWOWA
11:45 – 13:15 CZĘŚĆ DRUGA

 • Analiza pełnego QEEG.

13:15 – 14:15 PRZERWA OBIADOWA
14:15 – 15:45 CZĘŚĆ TRZECIA

 • Neurofizjologia XXI wieku.
 • Neuroplastyczność – odkrycia do 2020 r.

15:45 – 16:00 PRZERWA KAWOWA
16:00 – 17:30 CZĘŚĆ CZWARTA

 • Specjalistyczne protokoły - teoria.

17:30 – 18:00     ZAKOŃCZENIE

 • Podsumowanie dnia szkoleniowego.
 • Pytania uczestników.

DZIEŃ 3

10:00 – 11:30     CZĘŚĆ PIERWSZA            

 • Wprowadzenie do szkolenia.
 • Zaawansowane możliwości wykorzystania ustawień w aparatach: dodawanie okien w QEEG, tworzenie nowych protokołów, wykorzystywanie 4 sprzężenia zwrotnego.

11:30 – 11:45     PRZERWA KAWOWA
11:45 – 13:15     CZĘŚĆ DRUGA

 • Samodzielne tworzenie nowych protokołów.
 • Wykorzystywanie 4 sprzężenia zwrotnego.

13:15 – 14:15     PRZERWA OBIADOWA
14:15 – 15:45     CZĘŚĆ TRZECIA

 • Zapis i analiza danych QEEG.
 • Pełne wykorzystanie możliwości modułu PLUS.

15:45 – 16:00     PRZERWA KAWOWA
16:00 – 17:30     CZĘŚĆ CZWARTA

 • Analiza danych z QEEG.

17:30 – 18:00     ZAKOŃCZENIE

 • Podsumowanie szkolenia.
 • Pytania uczestników.

 

CZĘŚĆ 2 (dla chętnych)

WARSZTATY 1 STOPNIA 2

Pełne QEEG – montaż elektrod, zapis i analiza danych z punktów systemu 10-20. wybór protokołu treningowego. Praktyczne zastosowanie Modułu Plus.

10:00 – 13:00     Zajęcia praktyczne

 • Ustawienia badania diagnostycznego.
 • Montaż elektrod w systemie 10-20.
 • Wykonywanie pomiaru i zapisu.
 • Analiza danych badania i wykorzystanie Modułu Plus.
 • Wybór protokołu treningowego.

14:00 – 18:00     Uzupełniające zajęcia praktyczne

 • Samodzielna praca uczestników.
 • Omówienie wątpliwości i pytania.
 • Zadania „domowe” i zamknięcie warsztatów.

 

WARSZTATY 2 STOPNIA 2

Specjalistyczne protokoły treningowe - zapis i analiza danych QEEG, tworzenie specjalistycznego protokołu treningowego.

 10:00 – 13:00   Zajęcia praktyczne

 • Ustawienia badania diagnostycznego.
 • Montaż elektrod w systemie 10-20.
 • Wykonywanie pomiaru i zapisu.
 • Analiza danych badania i wykorzystanie Modułu Plus.
 • Tworzenie specjalistycznego protokołu treningowego.

14:00 – 18:00   Uzupełniające zajęcia praktyczne

 • Samodzielna praca uczestników.
 • Omówienie wątpliwości i pytania.
 • Zadania „domowe” i zamknięcie warsztatów.

WARSZTATY 3 STOPNIA 2

Powtórzenie praktycznych umiejętności – prezentacja, trening i diagnostyka Neurofeedback.

10:00 – 13:00     Zajęcia praktyczne

 • Ustawienia treningu Neurofeedback.
 • Samodzielne prowadzenie prezentacji metody neurofeedback.
 • Samodzielne prowadzenie diagnostyki metody neurofeedback.
 • Samodzielne prowadzenie treningu neurofeedback.

14:00 – 18:00     Uzupełniające zajęcia praktyczne i egzamin

 • Samodzielna praca uczestników.
 • Omówienie wątpliwości i pytania.
 • Test z neuroanatomii, neurofizjologii i elektrofizjologii.
 • Test z praktycznego zastosowania neurofeedbacku: normy, protokoły i inne.
 • Zamknięcie szkolenia 2 stopnia.

Wykładowca

Agnieszka Dejnowicz-Velitchkov

Wykładowca, Agnieszka Dejnowicz-Velitchkov jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, New Bulgarian University w Sofii oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Neuroterapeuta, licencjonowany terapeuta i wykładowca metody neurofeedback, z licencjami z Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej i Institute for EEG-Neurofeedback w Niemczech. Od 2006 roku przeprowadziła ponad 20 tysięcy sesji terapeutycznych i przeprowadziła ponad 100 grupowych i indywidualnych szkoleń dla psychologów, pedagogów i terapeutów w wielu krajach świata. Obecnie współpracuje z Uniwersytetem Rzeszowskim (Department of Pathophysiology and Physiology, Faculty of Medicine, University of Rzeszów) jako konsultant Neurofeedback w projektach naukowych

Zamknij menu