Szkolenia EEG Biofeedback

/Szkolenia Neurofeedback I Stopnia

Szkolenie Neurofeedback (EEG-Biofeedback

Praca na pasie centralnym i mini QEEG. Teoria i praktyka. 1 stopień.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy neuroterapeuty. Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się wykorzystywać oprogramowanie, poznają normy, zasady pracy z progami i wykorzystanie klasycznych protokołów. W czasie szkolenia nauczą się również wykonywać mini QEEG z pasa centralnego (punktów C3 i C4). W programie jest też przypomnienie podstaw z neuroanatomii i podstawy wykorzystania modułu Plus .Część praktyczna będzie prowadzona na urządzeniach Biofeedback EEG firmy ELMIKO. W części praktycznej uczestnicy szkolenia będą samodzielnie wykonać badania diagnostyczne (mini QEEG) i planować treningi Neurofeedback.

 • Szkolenie jest 6 dniowe,  trwa 50 lekcyjnych godzin i  podzielone jest na dwie części.
 • Koszt: 1500zł

Część 1 (obowiązkowa):

3-dniowe podstawowe szkolenie teoretyczno-praktyczne. 
Zajęcia odbywają się od 10:00 do 18:00.
Część 1 pokrywa cały materiał szkolenia 1 stopnia.

 

Część 2 (dla chętnych):

Trzy niezależne dni warsztatowe poświęcone rozwijaniu konkretnych umiejętności praktycznych przyszłego Neuroterapeuty. Każdy dzień warsztatowy poświęcony oddzielnym tematom praktycznym. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00. Czas trwania zależny od tempa przyswajania wiedzy i posiadanych umiejętności uczestników. Minimum to 3 godziny astronomiczne. Warsztaty mogą się przedłużyć do 7 godzin astronomicznych.

 • Warsztat 1 stopnia 1

  Praca z oprogramowaniem Neurofeedback – baza danych, edycja list, ustawienia badania i obsługa Modułu Plus.

 • Warsztat 2 stopnia 1

  Mini QEEG – zapis i analiza danych z pasa centralnego i wybór protokołu treningowego. Praktyczne zastosowanie Modułu Plus.

 • Warsztat 3 stopnia 1

  Prowadzenie treningu Neurofeedback – wybór protokołu, ustawienie sesji, rund i progów oraz plansze stymulujące (gry).

Egzamin przeprowadzany jest podczas warsztatów 3 stopnia 1,
po godzinie 14:00.

Egzamin składa się z:

 • Test z neuroanatomii, neurofizjologii i elektrofizjologii.
 • Test z praktycznego zastosowania neurofeedbacku: normy, protokoły i inne.

Certyfikat ukończenia szkolenia 1 stopnia wydawany jest na podstawie zdanego egzaminu.

Egzamin odbywa się po około 3 miesiącach od ukończenia szkolenia,
Uczestnik dostaje informacje odnośnie daty egzaminu na początku szkolenia, kiedy umawiam strukturę szkolenia.

Formularz rejestracyjny - Szkolenie Neurofeedback (EEG biofeedback) 1 stopnia

CZĘŚĆ 1 (obowiązkowa)

DZIEŃ 1

10:00 – 11:30 CZĘŚĆ PIERWSZA

 • Wprowadzenie do szkolenia.
 • Metoda Biofeedback i Neurofeedback, definicje i ogóle zastosowania.

11:30 – 11:45 PRZERWA KAWOWA
11:45 – 13:15 CZĘŚĆ DRUGA

 • Historia metody Neurofeedback.
 • Wprowadzenie do norm, wyjaśnienie składowych analizowanego sygnału.

13:15 – 14:15 PRZERWA OBIADOWA
14:15 – 15:45 CZĘŚĆ TRZECIA

 • Jak przedstawić metodę neurofeedback klientowi – dziecku i dorosłemu
 • Podstawy prowadzenia treningów neurofeedback.- zasady wzmacniania i hamowania.

15:45 – 16:00 PRZERWA KAWOWA
16:00 – 17:30 CZĘŚĆ CZWARTA

 • Składowe neurofizjologiczne elementy feedbacku i normy (qeeg – zakresy, mikrowoltowe i progi).
 • Podstawowa informacja o falach i jak je identyfikuje trenujący.
 • Głowica do neurofeedbacku i montaż elektrod w punktach C3 i C4 w systemie 10 20.

17:30 – 18:00 ZAKOŃCZENIE

 • Podsumowanie dnia szkoleniowego.
 • Pytania uczestników

DZIEŃ 2

10:00 – 11:30 CZĘŚĆ PIERWSZA

 • Praca z oprogramowaniem – baza danych, ustawienia okna terapeuty.
 • Zasada pracy z progami.

11:30 – 11:45 PRZERWA KAWOWA
11:45 – 13:15 CZĘŚĆ DRUGA

 • Praktyczne ćwiczenia mierzenia głowy klienta w międzynarodowym systemie 10-20.
 • Zakresy częstotliwości, progi i plansze stymulacyjne – związek między nimi.
 • Projektowanie treningu neurofeedback: sesje, rundy i klasyczne protokoły.

13:15 – 14:15 PRZERWA OBIADOWA
14:15 – 15:45 CZĘŚĆ TRZECIA

 • Praktyczne ćwiczenia, część 1 – uruchamianie systemu, montaż elektrod, ustawienia okna terapeuty, instrukcje dla trenującego.

15:45 – 16:00 PRZERWA KAWOWA
16:00 – 17:30 CZĘŚĆ CZWARTA

 • Praktyczne ćwiczenia, część 2 – uruchamianie systemu, montaż elektrod, ustawienia okna terapeuty, instrukcje dla trenującego.

17:30 – 18:00 ZAKOŃCZENIE

 • Podsumowanie dnia szkoleniowego.
 • Pytania uczestników

DZIEŃ 3

10:00 – 11:30 CZĘŚĆ PIERWSZA

 • Budowa mózgu.
 • Funkcje struktur mózgowych.
 • Potencjał czynnościowy i postsynaptyczny

11:30 – 11:45 PRZERWA KAWOWA
11:45 – 13:15 CZĘŚĆ DRUGA

 • EEG – definicje i elementy.
 • QEEG – definicje, elementy i normy.
 • Diagnostyczna analiza zapisu EEG i QEEG

13:15 – 14:15 PRZERWA OBIADOWA
14:15 – 15:45 CZĘŚĆ TRZECIA

 • Fale mózgowe – Delta i Teta.
 • Fale mózgowe – Alfa, SMR, Beta1, Beta2 i Gama

15:45 – 16:00 PRZERWA KAWOWA
16:00 – 17:30 CZĘŚĆ CZWARTA

 • Lateralizacja mózgu.
 • Neurofeedback i funkcjonalne obszary mózgu.
 • Neuroprzekaźniki.

17:30 – 18:00 ZAKOŃCZENIE

 • Podsumowanie szkolenia
 • Pytania uczestników

CZĘŚĆ 2 (dla chętnych)

WARSZTATY 1 STOPNIA 1

Praca z oprogramowaniem Neurofeedback – baza danych, edycja list, ustawienia badania i obsługa Modułu Plus.

10:00 – 13:00   Zajęcia praktyczne 

 • Praca z bazą danych
 • Edycja list
 • Klasyczne ustawienia badania
 • Klasyczne ustawienia treningu
 • Wybór i parametry plansz stymulujących (gier)
 • Praca z programem Plus

14:00 – 18:00   Uzupełniające zajęcia praktyczne

 • Samodzielna praca uczestników
 • Omówienie wątpliwości i pytania.
 • Zamknięcie warsztatów.

WARSZTATY 2 STOPNIA 1

Mini QEEG – zapis i analiza danych z pasa centralnego i wybór protokołu treningowego. Praktyczne zastosowanie Modułu Plus.

 10:00 – 13:00   Zajęcia praktyczne

 • Ustawienia badania diagnostycznego
 • Montaż elektrod w systemie 10-20 na pasie centralnym
 • Wykonywanie pomiaru i zapisu
 • Analiza danych badania i wykorzystanie Modułu Plus
 • Wybór protokołu treningowego.

14:00 – 18:00   Uzupełniające zajęcia praktyczne

 • Samodzielna praca uczestników
 • Omówienie wątpliwości i pytania.
 • Zadania „domowe” i zamknięcie warsztatów.

WARSZTATY 3 STOPNIA 1

Prowadzenie treningu Neurofeedback – wybór protokołu, ustawienie sesji, rund i progów oraz plansze stymulujące (gry).

10:00 – 13:00   Zajęcia praktyczne

 • Ustawienia treningu Neurofeedback
 • Montaż elektrod w systemie 10-20 na pasie centralnym
 • Zasady prowadzenia neurofeedback treningu
 • Samodzielne prowadzenie prezentacji metody neurofeedback
 • Samodzielne prowadzenie treningu neurofeedback
 • Rozdzielenie Neurofeedback treningu na: prezentacja, diagnostyka i trening (seans) neurofeedback.

14:00 – 18:00   Uzupełniające zajęcia praktyczne i egzamin

 • Samodzielna praca uczestników
 • Omówienie wątpliwości i pytania.
 • Test z neuroanatomii, neurofizjologii i
 • Test z praktycznego zastosowania neurofeedbacku: normy, protokoły i inne.
 • Zamknięcie szkolenia 1 stopnia.

Wykładowca

Agnieszka Dejnowicz-Velitchkov

Wykładowca, Agnieszka Dejnowicz-Velitchkov jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, New Bulgarian University w Sofii oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Neuroterapeuta, licencjonowany terapeuta i wykładowca metody neurofeedback, z licencjami z Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej i Institute for EEG-Neurofeedback w Niemczech. Od 2006 roku przeprowadziła ponad 20 tysięcy sesji terapeutycznych i przeprowadziła ponad 100 grupowych i indywidualnych szkoleń dla psychologów, pedagogów i terapeutów w wielu krajach świata. Obecnie współpracuje z Uniwersytetem Rzeszowskim (Department of Pathophysiology and Physiology, Faculty of Medicine, University of Rzeszów) jako konsultant Neurofeedback w projektach naukowych

Zamknij menu