Szkolenia EEG Biofeedback

/Warsztaty uzupełniające

WARSZTATY UZUPEŁNIAJĄCE

WARSZTATY 1 - PRAKTYCZNO-TEORETYCZNE SZKOLENIE ON-LINE DLA POCZĄTKUJĄCYCH I ŚREDNIO-ZAAWANSOWANYCH:

Praca z oprogramowaniem Neurofeedback – baza danych, edycja list, normy, diagnostyka i ustawienia badania, obsługa Modułu Plus.  
 
Szkolenie odbywa się on-line, na platformie internetowej. Adresowane jest ono do osób początkujących i pracujących z Neurofeedbackiem (EEG-biofeedback) chcących uporządkować wiedzę dotyczącą prowadzenia treningów Neurofeedback.
 
10:00 – 18:00, koszt udziału 300 zł. 

10:00 – 13:00 
Zajęcia praktyczne
▪ Praca z bazą danych
▪ Edycja list ▪ Klasyczne ustawienia badania 
▪ Klasyczne ustawienia treningu ▪ Wybór i parametry plansz stymulujących (gier)
▪ Praca z programem Plus 14:00 – 18:00 Uzupełniające zajęcia praktyczne
▪ Dokonywanie ustawień badania, wybór plansz i sprawdzanie elementów bio-gry – samodzielna praca uczestników 
▪ Omówienie wątpliwości i pytania. 
▪ Zamknięcie warsztatów. 
 
W cenie szkolenia są materiały szkoleniowe, wideo ze szkolenia i certyfikat.    
 
DATY: 
14.09.2020  
21.12.2020 
 

WARSZTATY 2 - PRAKTYCZNO-TEORETYCZNE SZKOLENIE ON-LINE DLA POCZĄTKUJĄCYCH I ŚREDNIO-ZAAWANSOWANYCH

Prezentacja metody Neurofeedback dla pacjenta, wykonanie zapisu diagnostycznego i Mini QEEG – zapis i analiza danych z pasa centralnego i wybór protokołu treningowego.
 
Szkolenie odbywa się on-line, na platformie internetowej. Adresowane jest ono do osób początkujących i pracujących z Neurofeedbackiem (EEG-biofeedback) chcących uporządkować wiedzę dotyczącą prowadzenia treningów Neurofeedback.
 
10:00 – 13:00 
Zajęcia praktyczne 
▪ Ustawienia badania diagnostycznego
▪ Montaż elektrod w systemie 10-20 na pasie centralnym 
▪ Wykonywanie pomiaru i zapisu 
▪ Analiza danych badania i wykorzystanie Modułu Plus 
▪ Wybór protokołu treningowego. 14:00 – 18:00 Uzupełniające zajęcia praktyczne 
▪ Samodzielna praca uczestników 
▪ Omówienie wątpliwości i pytania.
▪ Zamknięcie warsztatów.   
 
 W cenie szkolenia są materiały szkoleniowe, wideo ze szkolenia i certyfikat.   
 
10:00 – 18:00, koszt udziału 300 zł. 
 
DATY:
05.10.2020  

WARSZTATY 3 - PRAKTYCZNO-TEORETYCZNE SZKOLENIE ON-LINE DLA POCZĄTKUJĄCYCH I ŚREDNIO-ZAAWANSOWANYCH

Prowadzenie treningu Neurofeedback – planowanie treningu, wybór protokołu, ustawienie sesji, rund i progów oraz plansze stymulujące (gry).
 
 
Szkolenie odbywa się on-line, na platformie internetowej. Adresowane jest ono do osób początkujących i pracujących z Neurofeedbackiem (EEG-biofeedback) chcących uporządkować wiedzę dotyczącą prowadzenia treningów Neurofeedback.
 
10:00 – 13:00 Zajęcia praktyczne 
▪ Planowanie treningu Neurofeedback 
▪ Ustawienia treningu Neurofeedback 
▪ Montaż elektrod w systemie 10-20 na pasie centralnym 
▪ Zasady prowadzenia neurofeedback treningu ▪ Samodzielne prowadzenie prezentacji metody neurofeedback 
▪ Samodzielne prowadzenie treningu neurofeedback 
▪ Rozdzielenie Neurofeedback treningu na: prezentacja, diagnostyka i trening (seans) neurofeedback. 14:00 – 18:00 Uzupełniające zajęcia praktyczne i EGZAMIN 
▪ Samodzielna praca uczestników 
▪ Omówienie wątpliwości i pytania. 
▪ Test z neuroanatomii, neurofizjologii i elektrofizjologii. 
▪ Test z praktycznego zastosowania neurofeedbacku: normy, protokoły i inne. 
▪ Zamknięcie szkolenia 1 stopnia. 
 
W cenie szkolenia są materiały szkoleniowe, wideo ze szkolenia i certyfikat.   
   
10:00 – 18:00, koszt udziału 300 zł. 
 
DATY:
12.10.2020 
 

SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE PRAKTYCZNO-TEORETYCZNE SZKOLENIE ON-LINE DLA POCZĄTKUJĄCYCH I ŚREDNIO-ZAAWANSOWANYCH

NEUROFEEDBACK DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH: ANALIZA PODSTAWOWEGO QEEG I WYBÓR PROTOKOŁÓW.   
 
Szkolenie odbywa się on-line, na platformie internetowej. Adresowane jest ono do osób średnio-zaawansowanych i pracujących z Neurofeedbackiem (EEG-biofeedback) chcących uporządkować wiedzę dotyczącą prowadzenia treningów Neurofeedback.
 
Na początku szkolenia omówimy fale mózgowe. Następnym elementem jest analiza zapisów diagnostycznych i planowanie treningów neurofeedback. Zajmiemy się również analizą QEEG i wyborem protokołów. 
 
W cenie szkolenia są materiały szkoleniowe, wideo ze szkolenia i certyfikat.  
 
10:00 – 18:00, koszt udziału 300 zł. 
 
DATY:
 04.10. 2020
 
Formularz rejestracyjny - Szkolenie Neurofeedback (EEG biofeedback) 1 stopnia

Zamknij menu