Forbrain® stymuluj mózg swoim własnym głosem!

Technologia Forbrain ułatwia wymowę, komunikacje i przyswajanie wiedzy.

Forbrain®

Forbrain®

Forbrain to wyjątkowe słuchawki, które pozwalają mózgowi skuteczniej przetwarzać informacje sensoryczne. Korygując percepcje głosu, w sposób naturalny i niewymagający świadomego wysiłku poprawiają sposób mówienia. Ten efekt znany jest jako słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne. Forbrain oddziałuje jednocześnie na wszystkie elementy słuchowo-głosowego sprzężenia zwotnego i zapewnia układowi nerwowemu doskonały trening sensoryczny.

"

Zastosowanie

Ponieważ słuchawki Forbrain® poprawiają działanie słuchowo-głosowego sprzężenia zwrotnego, są cenną pomocą w następujących dziedzinach:

 • dykcja i wymowa,
 • uwaga i koncentracja,
 • werbalna pamięć robocza i
 • pamięć krótkoterminowa,
 • czytanie.

Dlaczego należy używać Forbrain®?

Zmysł uwagi

Forbrain wyposażony jest w opatentowany dynamiczny filtr, który pobudza mózg i sprawia, że jest on bardziej wyczulony na różnego rodzaju bodźce.

Mowa

Forbrain pomaga nam lepiej usłyszeć nasz własny głos, co wpływa bezpośrednio na poprawę wymowy oraz rytm i płynność wypowiedzi.​​

Pamięć

Forbrain ułatwia zarówno odbiór przekazywanych nam wiadomości jak i poprawia krótkotrwałą pamięć, niezbędną do nauki. Odgrywa ona bardzo ważną rolę w umiejętności poprawnego czytania i pisania jaki i podczas prowadzenia konwersacji.​

 • Przód
 • Lewa strona
 • Tył
 • Prawa strona

Zamów Forbrain® już dziś!

Forbrain, ten rewolucyjny wynalazek to słuchawki, które poprawiają percepcję naszego własnego głosu, co pomaga mózgowi w lepszym przetwarzaniu informacji zmysłowych.Forbrain działa jak trening słuchowo-głosowy

Zakres zastosowania

Forbrain pozytywnie wpływa na aktywność mózgu, sprzyjając przekazywaniu wysokich częstotliwości głosu ludzkiego. Te właśnie częstotliwości pełnią bardzo ważną rolę dynamizującą, gdyż takie dźwięki pobudzają zdecydowaną większość zmysłowych komórek słuchowych, które stymulują mózg.
Dzięki słuchawkom FORBRAIN głos jest przekazywany do ucha wraz z nagłymi zmianami kontrastów, zależnymi od barwy i natężenia głosu. Tych kontrastów nie da się przewidzieć. Są one zupełnie bezbolesne, a przy tym zaskakują mózg, który automatycznie zwraca na nie szczególną uwagę.
Słuchawki Forbrain mają pomóc mózgowi w rozwoju automatycznych mechanizmów wykrywania zmian, które sprawiają, że następuje poprawa uwagi.
Lepsze funkcjonowanie mechanizmów uwagi wpływa również bardzo pozytywnie na:

 • Koncentrację
 • Dynamizm
 • Pewność siebie

Mowa to złożony ciąg artykułowanych dźwięków, wypowiadanych w pewnym szczególnym rytmie, wynikającym z częstotliwości i czasu wydawanego dźwięku oraz jego natężenia.

Rytm języka wyznaczają akcenty toniczne w nagłosie słów oraz samogłoski długie. Mówienie jest możliwe dzięki zdolności do świadomego posługiwania się dźwiękami, wymagającego stałego sprzężenia zwrotnego między wydawanymi dźwiękami, a tym, co odbiera ucho, głównie drogą kostną. Zdolność tę nazywamy świadomością fonologiczną. Polega to na nieustannym przechodzeniu od dźwięku wydawanego do dźwięku odbieranego i z powrotem. Mózg jest zaprogramowany tak, że dostosowuje sygnał wydawany do odbieranego. Zdarza się, że to słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne ulegnie zakłóceniu. Tak właśnie się dzieje w przypadku stresu — barwa głosu zmienia się znacząco, ponieważ mózg nieprawidłowo analizuje docierający do niego komunikat.

Słuchawki Forbrain wzmacniają podstawowe dźwięki mowy i sprzyjają ich odbiorowi drogą kostną, pozytywnie wpływając na mowę i komunikację.
Ogólnie lepszy poziom komunikacji wynika z pracy nad każdym z jej aspektów:

 • Dykcją i wymową
 • Dyskryminacją słuchową
 • Płynnością wypowiedzi
 • Rytmem i muzykalnością

Pamięć werbalna odgrywa podstawową rolę we wszystkich procesach uczenia się. To przede wszystkim pamięć krótkotrwała i fonologiczna pozwala zmagazynować informacje słowne w celu poddania ich szybkiej analizie.

Pamięć werbalna wykracza poza ramy mowy, ponieważ jest również silnie zaangażowana w procesy czytania i myślowe, czyli te, które pozwalają przeczytać tekst i zrozumieć jego sens oraz nadać mu odpowiedni rytm, dostosowany do interpunkcji. Pamięć werbalna umożliwia również prowadzenie rozmowy i rozumowanie.

Jest powiązana ze świadomością artykulacyjną wypowiedzi, czyli uwagą skupianą na wysyłanym i odbieranym komunikacie.

Filtr Forbrain podkreśla rytm mowy, a przewodnictwo kostne ułatwia jego przyswojenie w celu lepszego zapamiętania informacji.
Ogólnie pamięć ma decydujące znaczenie w procesie uczenia się, toteż używanie słuchawek Forbrain pozytywnie wpływa na:

 • Pamięć roboczą
 • Umiejętność czytania
 • Zdolność do uczenia się.

Jak używać słuchawek Forbrain®?

Stopniowo poczujesz, ze twój głos zmienia się spontanicznie, ze lepiej mówisz i lepiej się koncentrujesz. Forbrain® stopniowo nauczy twój głos, jak skutecznie stymulować mózg.

Małe dzieci​

10 minut dziennie

 • Problemy z dykcją i ekspresją

Dzieci 5-10 lat

15 minut dziennie

 • Koncentracja i uwaga
 • Nauka czytania
 • Pamięć robocza
 • Dykcja, wymowa, wypowiedzi ustne

Nastolatki i dorośli

20 minut dziennie

 • Dykcja, wymowa, wypowiedzi ustne
 • Pewność siebie
 • Energia
 • Jakość i barwa głosu
 • Rytm i czysty śpiew

Osoby starsze

30 minut dziennie

 • Brak energii
 • Problemy z pamięcią
 • Zaburzenia ekspresji mowy i wymowy

Program intensywny

3 x 20 minut dziennie

 • Przygotowanie do wystąpienia publicznego
 • Zapamiętanie tekstu lub dialogu
 • Odrabianie zadań i przygotowanie do egzaminu
 • Zwiększenie poziomu energii i pewności siebie

Program specjalny

Specjalny program z fachowym wsparciem

W przypadku terapii lub korzystania z pomocy specjalisty Forbrain® może być dodatkowym narzędziem, które łatwo połączyć z wykonywanymi ćwiczeniami. Powiedz o tym swojemu terapeucie, nauczycielowi czy trenerowi głosu.