Integracja sensomotoryczna

Terapia polegająca na integracji sensomotorycznej jest skuteczna w leczeniu wielu schorzeń.

Integracja sensomotoryczna®

Integracja sensomotoryczna®

Integracja sensomotoryczna odnosi się do sieci mózgowych, które przetwarzają przychodzące informacje sensoryczne i generują reakcje motoryczne. Sieci sensoryczne i sieci motoryczne są ze sobą ściśle powiązane. Sposób, w jaki przetwarzamy informacje zmysłowe, wpływa na nasze ruchy, a sposób poruszania się wpływa na nasze postrzeganie. Integrację sensomotoryczną definiuje się jako zdolność centralnego układu nerwowego do integracji różnych źródeł bodźców i równolegle do przekształcania takich sygnałów wejściowych w działania motoryczne.

"

Rozwój społeczno-emocjonalny, a integracja sensomotoryczna

 

Wzorzec zachowania dziecka jest odzwierciedleniem wyjątkowego sposobu, w jaki dziecko przetwarza informacje zmysłowe ze środowiska. Przychodzące informacje sensoryczne są zorganizowane i zintegrowane przez sieci przetwarzania sensorycznego w mózgu, które są ściśle połączone z sieciami, które planują i realizują ruch. Sieci sensoryczne i motoryczne są ze sobą ściśle powiązane, a terapia ukierunkowana na jedną domenę jest najbardziej skuteczna w połączeniu z technikami i strategiami ukierunkowanymi na drugą.

Badania neuronauki pokazują, że właściwa integracja sensomotoryczna tworzy podstawę stabilności i przewidywalności w doświadczeniu dziecka w świecie zewnętrznym. Sieci te mają zatem fundamentalne znaczenie dla rozwoju społeczno-emocjonalnego.

Deska - równoważna​

Spora grupa przyrządów używanych w terapii integracji sensorycznej. Ich oddziaływanie nakierowane jest na stymulację układu przedsionkowego. Równoważnie pozwalają również kontrolować balans ciała, reakcje równoważne w różnych pozycjach.Zasadniczo równoważnie można podzielić na dwie grupy. Pracujące w jednej lub wielu płaszczyznach. Do tych pierwszych możemy zaliczyć równoważnie podłużne i poprzeczne. Do drugiej grupy należą między innymi tak zwane “deski balansujące”.

Przyrząd charakteryzuje się łagodnym ruchem. Dzięki swoim rozmiarom ćwiczące dziecko może szeroko rozstawić nogi i łagodnie przenosić ciężar ciała z lewej na prawą stronę. Nie ma mowy o przypadkowym i niekontrolowanym ruchu. Sprzęt przeznaczony do ćwiczeń we wszystkich pozycjach – dzieci mogą balansować i kołysać się w pozycji stojącej, siedzącej, klęczącej oraz leżącej.

 • wymiary: 40 x 70 cm
 • wysokość: 10 cm
 • wysokość płozy: 7 cm
 • materiały: sklejka, gąbka i włókniny tapicerskie,sztuczna skóra |skaj|, wodorozcieńczalny lakier akrylowy
 • wykonanie: płyta, na której dziecko ćwiczy pokryta jest skajem płozy i dolna strona przyrządu – szlifowana i lakierowana sklejka
 • dopuszczalne obciążenie: 120 kg

Deska równoważna mała

 • wymiary: 40 x 70 cm
 • wysokość: 10 cm
 • wysokość płozy: 7 cm
 • materiały: sklejka, gąbka i włókniny tapicerskie,sztuczna skóra |skaj|, wodorozcieńczalny lakier akrylowy
 • wykonanie: płyta, na której dziecko ćwiczy pokryta jest skajem płozy i dolna strona przyrządu – szlifowana i lakierowana sklejka
 • dopuszczalne obciążenie: 120 kg

Deska równoważna duża

Huśtawki

Huśtawka T jest to przyrząd przeznaczony do aktywizacji pracy zginaczy w rehabilitacji zaburzeń integracji czynności zmysłowych do terapii metodą SI. Dostarcza wrażeń przedsionkowych, umożliwia ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Huśtawka – „Grzybek” dobrze znana i popularna forma huśtawki. Używana głównie do ćwiczenia u dzieci pozycji zgięciowej oraz stymulacji przedsionka.

Huśtawka – „Konik” przyrządy z tej grupy służą głównie do stymulacji układu przedsionkowego. Koniki wspomagają mechanizmy posturalne, kształtują obustronną koordynację, orientację w przestrzeni.  Ćwiczymy w pozycji siedzącej |okrakiem|, leżącej.

 • Wysokość całkowita 80 cm
 • Długość siedziska 85 cm
 • Szerokość siedziska 20 cm
 • Średnica słupk 16 cm
 • Wysokość słupka 60 cm
 • Waga 8 kg
 • Zakres regulacji 45 cm
 • Dopuszczalne obciążenie 100 kg

Huśtawka T

 • wymiary: 40 x 70 cm
 • wysokość: 10 cm
 • wysokość płozy: 7 cm
 • materiały: sklejka, gąbka i włókniny tapicerskie,sztuczna skóra |skaj|, wodorozcieńczalny lakier akrylowy
 • wykonanie: płyta, na której dziecko ćwiczy pokryta jest skajem płozy i dolna strona przyrządu – szlifowana i lakierowana sklejka
 • dopuszczalne obciążenie: 120 kg

Huśtawka – „Grzybek”

 • Wymiary: 160x30x25cm
  Sposób zawieszenia:
 • dwuzaczepowo
 • Materiały: sklejka, pianki i włókniny tapicerskie, sztuczna skóra |skaj|, rura aluminiowa, materiały usztywniające, linki, okucia
 • Wykonanie: pełne tapicerowanie
 • Regulacja długości linek: tak
 • Dodatki: drążek zaczepowy, 2 karabińczyki stalowe
 • Dopuszczalne obciążenie: 100 kg

Huśtawka – „Konik”