Soundsory® to multisensoryczny program do użytku domowego.

Pomaga poprawiać zdolności ruchowe i poznawcze. 

Soundsory®

Soundsory®

Soundsory® to multisensoryczny program składający się ze specjalnie opracowanych utworów muzycznych, w których dokonano modyfikacji o charakterze neuro-akustycznym, oraz z szeregu ćwiczeń ruchowych. Soundsory® stosuje podejście multisensoryczne, połączenie dźwięku i ruchu, które stymuluje jednocześnie układ przedsionkowy i słuchowy. Zapewnia to zintegrowane, wyjątkowe podejście do przetwarzania sensorycznego, regulacji emocji i rozwoju zdolności poznawczych.

"

Zastosowanie

Program Soundsory® został opracowany tak, by zapewniał bezpieczeństwo i skuteczność. Może być pomocny osobom, u których występują:
  • Opóźnienia w rozwoju ruchowym, problemy z równowagą i koordynacją
  • Zaburzenia ze spektrum autyzmu i opóźnienia rozwojowe
  • Zaburzenia przetwarzania sensorycznego i słuchowego
  • ADD i ADHD​

Pomaga tworzyć nowe połączenia nerwowe

Dzięki specjalnej, powtarzanej stymulacji mózg może się zmieniać i tworzyć nowe połączenia w każdym wieku. Program Soundsory został opracowany tak, by przyciągać uwagę mózgu i dostarczać silnej stymulacji multisensorycznej. W ten sposób program pomaga mózgowi przeorganizować się poprzez tworzenie nowych połączeń nerwowych. SOUNDSORY® kładzie fundamenty pod integrację sensoryczną oraz bardziej złożone funkcje poznawcze.

        Obecnie powszechnie uznaje się, że mózg może tworzyć nowe połączenia, ale nadal nie jest jasne, co można zrobić, by mu w tym pomóc.Małe dzieci są w stanie przyswoić ogromną ilość informacji i nowych zachowań oraz rozwijać połączenia nerwowe, aby zrekompensować uszkodzenia lub choroby mózgu. Sposób, w jaki mózg przyswaja i przetwarza informacje sensoryczne już od urodzenia, powinien pomóc nam zrozumieć, jak skłonić go do większej plastyczności przez całe życie. 

Na proces wzmacniania połączeń nerwowych mają wpływ:

Zainteresowanie

W celu zainteresowania mózgu, musimy przyciągnąć jego uwagę. Im dojrzalszy mózg, tym trudniej zwrócić jego uwagę. W SOUNDSORY® muzyka jest przetwarzana za pomocą filtra dynamicznego, który został opracowany tak, by przyciągał uwagę mózgu, tak jak dziecko uczące się języka ojczystego zwraca uwagę na nowe dźwięki i melodie.

Intensywność

W procesie wzmacniania połączeń nerwowych mózg potrzebuje intensywnego treningu sensorycznego. Ucho świetnie się sprawdza do tego celu, ponieważ to właśnie temu narządowi mózg zawdzięcza 70% stymulacji. Zestawienie przewodnictwa kostnego z ćwiczeniami ruchowymi sprawia, że trening z SOUNDSORY® to intensywny program, który uczy mózg, jak lepiej przyswajać informacje multisensoryczne.

Powtarzanie

Mózg potrzebuje czasu i powtarzania, co pozwala mu badać nowe drogi i ścieżki – trochę jak gaworzenie zanim dziecko zacznie mówić. Rozwój mózgu wymaga czasu i powtarzania. Dobra nowina jest taka, że gdy mózg już utworzy nowe połączenia, z czasem przekształci je z dróg w autostrady. Dlatego właśnie SOUNDSORY® wymaga 40-dniowego treningu składającego się ze słuchania muzyki i wykonywania ćwiczeń.

Zamów Soundsory® już dziś!

7

W ciągu 30 minut dziennie przez 40 dni Soundsory® zapewnia potężną stymulację mózgu i uruchamia samoorganizujące się zdolności układu nerwowego.

40 dni programu 30 minut dziennie

Program muzyczno-rytmiczny:

  • Opracowany tak, by akcentował rytm
  • Wykorzystuje chroniony patentem filtr dynamiczny w celu pobudzania uwagi
  • Wykorzystuje przewodnictwo kostne i powietrzne, by stymulować cały układ słuchowy

Ćwiczenia ruchowe:

  • Od odruchów pierwotnych do powtarzalnych ruchów złożonych
  • Akcentowanie świadomości ciała, kontrolowania postawy ciała, koordynacji
  • Łatwy w dostosowaniu do potrzeb specjalisty i profilu klienta

Funkcje

Program muzyczno-rytmiczny

Muzyka została nagrana tak, by podkreślić rytm dźwięków w celu pobudzenia ciała do ruchu. Ponadto nagrania są przetwarzanie elektronicznie za pomocą chronionego patentem filtra dynamicznego co pozwala uzyskać specyficzne kontrasty między dźwiękami. Efekt został zaprojektowany w taki sposób, by ułatwić mózgowi adaptację do tych kontrastów oraz rozwijanie zdolności do prognozowania zmian – tak jak na co dzień, gdy nieustannie przewidujemy zmiany w naszym otoczeniu i dostosowujemy się do nich. Ponadto dźwięk jest przekazywany zarówno drogą powietrzną,jak drogą kostną aby umożliwić jedyną w swoim rodzaju skuteczną stymulację obu układów:słuchowego i przedsionkowego..

timing-3

Ćwiczenia ruchowe

Ćwiczenia zostały opracowane tak, by wspierać integrację mózgu z ciałem poprzez stopniowe działanie rozwojowe. Ćwiczenia obejmują wygaszanie odruchów pierwotnych przy jednoczesnym wspieraniu i rozwijaniu świadomości ciała, kontroli nad postawą ciała, a także koordynacji ruchowej. Wzmacniając te podstawowe zdolności sensomotoryczne, widzimy poprawę w dziedzinie bardziej złożonych funkcji poznawczych, które wspierają uczenie się.
IW ciągu 30 minut dziennie przez 40 dni SOUNDSORY® intensywnie stymuluje mózg i uruchamia zdolność układu nerwowego do samoorganizacji.

Działanie

Ruch, równowaga i koordynacja

Program ruchowy SOUNDSORY® skupia się na budowaniu zdolności propriocepcyjnych za pomocą specjalnych, powtarzalnych ćwiczeń ruchowych. Program zawierający muzykę rytmiczną został również zaprojektowany do stymulacji układu przedsionkowego, który pomaga mózgowi lepiej integrować informacje związane z pozycją ciała, równowagą i ruchem.

Przetwarzanie słuchowe i sensoryczne

Celem programu muzycznego SOUNDSORY® jest aktywacja połączeń nerwowych w różnych obszarach mózgu za pośrednictwem kanału słuchowego i „nauczenie” ucha i mózgu, jak szybciej i dokładniej analizować i przetwarzać informacje sensoryczne.