Szkolenie Neurofeedback (EEG-Biofeedback)

Praca na pasie centralnym i mini QEEG. Teoria i praktyka. 1 stopień.​

Inne szkolenia

Informacje o szkoleniu

Stopień

Pierwszy

Miejsce

Szkolenie Online

Czas trwania

- 6 Dnia
- 50 lekcyjnych godzin, podzielone na dwie części.

Cena

1500zł netto

Formularz rejestracyjny - Szkolenie Neurofeedback (EEG biofeedback) 1 stopnia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy neuroterapeuty. Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się wykorzystywać oprogramowanie, poznają normy, zasady pracy z progami i wykorzystanie klasycznych protokołów. W czasie szkolenia nauczą się również wykonywać mini QEEG z pasa centralnego (punktów C3 i C4). W programie jest też przypomnienie podstaw z neuroanatomii i podstawy wykorzystania modułu Plus .Część praktyczna będzie prowadzona na urządzeniach Biofeedback EEG firmy ELMIKO. W części praktycznej uczestnicy szkolenia będą samodzielnie wykonać badania diagnostyczne (mini QEEG) i planować treningi Neurofeedback.

Część 1

(obowiązkowa)

 • 3-dniowe podstawowe szkolenie teoretyczno-praktyczne.
 • Zajęcia odbywają się od 10:00 do 18:00.
 • Część 1 pokrywa cały materiał szkolenia 1 stopnia.

Dzień 1

10:00 – 11:30 Część pierwsza

 • Wprowadzenie do szkolenia.
 • Metoda Biofeedback i Neurofeedback, definicje i ogóle zastosowania.

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:15 Część druga

 • Historia metody Neurofeedback.
 • Wprowadzenie do norm, wyjaśnienie składowych analizowanego sygnału.

13:15 – 14:15 Przerwa obiadowa

14:15 – 15:45 Część trzecia

 • Jak przedstawić metodę neurofeedback klientowi – dziecku i dorosłemu
 • Podstawy prowadzenia treningów neurofeedback.- zasady wzmacniania i hamowania.

15:45 – 16:00 Przerwa kawowa

16:00 – 17:30 Część czwarta

 • Składowe neurofizjologiczne elementy feedbacku i normy (qeeg – zakresy, mikrowoltowe i progi).
 • Podstawowa informacja o falach i jak je identyfikuje trenujący.
 • Głowica do neurofeedbacku i montaż elektrod w punktach C3 i C4 w systemie 10 20.

17:30 – 18:00 Zakończenie
Podsumowanie dnia szkoleniowego.

 • Pytania uczestników

Dzień 2

10:00 – 11:30 Część pierwsza

 • Praca z oprogramowaniem – baza danych, ustawienia okna terapeuty.
 • Zasada pracy z progami.

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:15 Część druga

 • Praktyczne ćwiczenia mierzenia głowy klienta w międzynarodowym systemie 10-20.
 • Zakresy częstotliwości, progi i plansze stymulacyjne – związek między nimi.
 • Projektowanie treningu neurofeedback: sesje, rundy i klasyczne protokoły.

13:15 – 14:15 Przerwa obiadowa


14:15 – 15:45 Część trzecia

 • Praktyczne ćwiczenia, część 1 – uruchamianie systemu, montaż elektrod, ustawienia okna terapeuty, instrukcje dla trenującego.

15:45 – 16:00 Przerwa kawowa


16:00 – 17:30 Część czwarta

 • Praktyczne ćwiczenia, część 2 – uruchamianie systemu, montaż elektrod, ustawienia okna terapeuty, instrukcje dla trenującego.

17:30 – 18:00 Zakończenie

 • Podsumowanie dnia szkoleniowego.
 • Pytania uczestników

Dzień 3

10:00 – 11:30 Część pierwsza

 • Budowa mózgu.
 • Funkcje struktur mózgowych.
 • Potencjał czynnościowy i postsynaptyczny

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa


11:45 – 13:15 Część druga

 • EEG – definicje i elementy.
 • QEEG – definicje, elementy i normy.
 • Diagnostyczna analiza zapisu EEG i QEEG

13:15 – 14:15 Przerwa obiadowa


14:15 – 15:45 Część trzecia

 • Fale mózgowe – Delta i Teta.
 • Fale mózgowe – Alfa, SMR, Beta1, Beta2 i Gama

15:45 – 16:00 Przerwa kawowa


16:00 – 17:30 Część czwarta

 • Lateralizacja mózgu.
 • Neurofeedback i funkcjonalne obszary mózgu.
 • Neuroprzekaźniki.

17:30 – 18:00 Zakończenie

 • Podsumowanie szkolenia
 • Pytania uczestników

Część 2

(dla chętnych)*

Trzy niezależne dni warsztatowe poświęcone rozwijaniu konkretnych umiejętności praktycznych przyszłego Neuroterapeuty. Każdy dzień warsztatowy poświęcony oddzielnym tematom praktycznym. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00. Czas trwania zależny od tempa przyswajania wiedzy i posiadanych umiejętności uczestników.
Minimum to 3 godziny astronomiczne. Warsztaty mogą się przedłużyć do 7 godzin astronomicznych.

*W przypadku nie odbycia dodatkowych warsztatów  w ramach szkolenia możliwe jest ich odbycie:

 • bezpłatnie jako udział w ramach szkolenia i w datach określonych przez wykładowcę
 • odpłatnie jako szkolenie praktyczne doszkalające 
 • Warsztat 1 stopnia 1

  Praca z oprogramowaniem Neurofeedback – baza danych, edycja list, ustawienia badania i obsługa Modułu Plus.

 • Warsztat 2 stopnia 1

  Mini QEEG – zapis i analiza danych z pasa centralnego i wybór protokołu treningowego. Praktyczne zastosowanie Modułu Plus.

 • Warsztat 3 stopnia 1

  Prowadzenie treningu Neurofeedback – wybór protokołu, ustawienie sesji, rund i progów oraz plansze stymulujące (gry).

Warsztaty 1

Praca z oprogramowaniem Neurofeedback – baza danych, edycja list, ustawienia badania i obsługa Modułu Plus.

10:00 – 13:00   Zajęcia praktyczne 

 • Praca z bazą danych
 • Edycja list
 • Klasyczne ustawienia badania
 • Klasyczne ustawienia treningu
 • Wybór i parametry plansz stymulujących (gier)
 • Praca z programem Plus

14:00 – 18:00   Uzupełniające zajęcia praktyczne

 • Samodzielna praca uczestników
 • Omówienie wątpliwości i pytania.
 • Zamknięcie warsztatów.

Warsztaty 2

Mini QEEG – zapis i analiza danych z pasa centralnego i wybór protokołu treningowego. Praktyczne zastosowanie Modułu Plus.

 10:00 – 13:00   Zajęcia praktyczne

 • Ustawienia badania diagnostycznego
 • Montaż elektrod w systemie 10-20 na pasie centralnym
 • Wykonywanie pomiaru i zapisu
 • Analiza danych badania i wykorzystanie Modułu Plus
 • Wybór protokołu treningowego.

14:00 – 18:00   Uzupełniające zajęcia praktyczne

 • Samodzielna praca uczestników
 • Omówienie wątpliwości i pytania.
 • Zadania „domowe” i zamknięcie warsztatów.

Warsztaty 3

Prowadzenie treningu Neurofeedback – wybór protokołu, ustawienie sesji, rund i progów oraz plansze stymulujące (gry).

10:00 – 13:00   Zajęcia praktyczne

 • Ustawienia treningu Neurofeedback
 • Montaż elektrod w systemie 10-20 na pasie centralnym
 • Zasady prowadzenia neurofeedback treningu
 • Samodzielne prowadzenie prezentacji metody neurofeedback
 • Samodzielne prowadzenie treningu neurofeedback
 • Rozdzielenie Neurofeedback treningu na: prezentacja, diagnostyka i trening (seans) neurofeedback.

14:00 – 18:00   Uzupełniające zajęcia praktyczne i egzamin

 • Samodzielna praca uczestników
 • Omówienie wątpliwości i pytania.
 • Test z neuroanatomii, neurofizjologii i
 • Test z praktycznego zastosowania neurofeedbacku: normy, protokoły i inne.
 • Zamknięcie szkolenia 1 stopnia.

Egzamin

Egzamin odbywa się po około 3 miesiącach od ukończenia szkolenia.
Uczestnik dostaje informacje odnośnie daty egzaminu na początku szkolenia, kiedy omawiana jest struktura szkolenia.

Egzamin składa się z:

 • Test z neuroanatomii, neurofizjologii i elektrofizjologii.
 • Test z praktycznego zastosowania neurofeedbacku: normy, protokoły i inne.

Certyfikat ukończenia szkolenia 1 stopnia wydawany jest na podstawie zdanego egzaminu.

Formularz rejestracyjny - Szkolenie Neurofeedback (EEG biofeedback) 1 stopnia

Wykładowca

 Neuroterapeuta, licencjonowany terapeuta i wykładowca metody neurofeedback, z licencjami z Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej i Institute for EEG-Neurofeedback w Niemczech. Od 2006 roku przeprowadziła ponad 20 tysięcy sesji terapeutycznych i przeprowadziła ponad 100 grupowych i indywidualnych szkoleń dla psychologów, pedagogów i terapeutów w wielu krajach świata. Obecnie współpracuje z Uniwersytetem Rzeszowskim (Department of Pathophysiology and Physiology, Faculty of Medicine, University of Rzeszów) jako konsultant Neurofeedback w projektach naukowych

Agnieszka Dejnowicz-Velitchkov

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, New Bulgarian University w Sofii oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim.

Rekomendacje

W dniach 24-26.06.2021 r. miałam okazję uczestniczyć w szkoleniu on-line. Każdy, kto ma ochotę rozszerzyć swoją wiedzę, z całym sercem polecam. Pani Agnieszka Dejnowicz—Velitchkov, prowadząca kurs, to osoba z wieloletnim doświadczeniem w pracy neuroterapeuty oraz ogromna wiedzą. Sposób przekazywania informacji, wiedzy, tłumaczenia wyników badań, pracy ze sprzętem były na bardzo wysokim poziomie. W takich szkoleniach dużą rolę odgrywa komunikatywność prowadzącego i od pierwszych chwil wiedziałam, że tak będzie. Nie zawiodłam się! Fachowy kurs, kompesum wiedzy w jednym miejscu . Doskonale dopasowany program, szereg niezbędnych informacji, wspaniale skoordynowane z praktyką. Na kursie uzyskałam bardzo duży zastrzyk merytorycznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania mózgu i mapy mózgu oraz pracy na poszczególnych punktach. Jestem bardzo zadowolona z formy oraz jakości szkolenia. Polecam każdemu taką formę doskonalenia w tej firmie!

Agnieszka Dulas

Pedagog w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie

Miałam okazję uczestniczyć w szkoleniu on-line organizowanym przez Koordynację i prowadzonym przez panią Agnieszkę Dejnowicz - Velitchkov. Mogę śmiało powiedzieć, iż było to jedno z najlepszych, o ile nie najlepsze szkolenie w jakim uczestniczyłam. Początkowo obawiałam się formy on-line, zwłaszcza, iż w trakcie szkolenia nie byłam w posiadaniu aparatury oraz jakiejkolwiek wiedzy na temat Neurofeedbacku. Wątpliwości szybko zostały rozwiane - pani Agnieszka to praktyk z ogromną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, od podstaw wytłumaczyła pracę terapeuty z pacjentem oraz sposób postępowania z aparaturą. Szkolenie było bardzo praktyczne - praca na licznych przykład, możliwość analizowania danych wirtualnych pacjentów. Po szkoleniu teoretycznym jest również możliwość wzięcia udziału w warsztatach, kontakt z prowadzącą jest także dostępny. Dodatkowy plus szkolenia on-line - brak konieczności dojazdu, a nawet wychodzenia z domu oraz możliwość przytulenia dzieci w przerwach. Polecam!

Marta Conrad

Psycholog

W dniach 19 – 21 czerwca 2020 roku uczestniczyłem w szkoleniu online  z zakresu Terapii EEG-Biofeedback  I stopnia. Trenerem prowadzącym szkolenie była Pani Agnieszka Dejnowicz-Velitchkov, działająca z ramienia firmy KOORDYNACJA Mariusz Strzecha Rożki 54, 26-624 Kowala. Szkolenie miało na celu przygotowanie do samodzielnej pracy naturoterapeuty. Podczas szkolenia nauczyłem się wykorzystywać oprogramowanie do treningu, poznałem i nauczyłem się stosować normy i zasady pracy z progami. Ponadto nauczyłem się wykorzystania klasycznych protokołów. W czasie szkolenia zapoznałem się również z zasadami wykonywania mini QEEG z pasa centralnego (punktów C3 i C4). Szkolenie było przeprowadzone na urządzeniach Biofeedback EEG firmy ELMIKO. Podczas tego etapu szkolenia pod okiem trenera wykonałem wszystkie czynności związane z podłączeniem i przeprowadzeniem treningu naturoterapeutycznego. Dzięki szkoleniu pozyskałem wiedzę w zakresie naturoterapii, co w zdecydowanym stopniu pozwoli mi zwiększyć swoje możliwości pomocy osobom niepełnosprawnym, z którymi pracuję na co dzień, a zwłaszcza osobom chorym psychicznie, niepełnosprawnym intelektualnie, po udarach i wylewach. Jestem w pełni usatysfakcjonowany sposobem w jaki zostało przeprowadzone szkolenie. W pozytywny sposób odebrałem także formę online przeprowadzenia szkolenia, która pozwoliła na rzetelne i szczegółowe przeprowadzenie zarówno zajęć teoretycznych jak i praktycznych. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny, czytelny oraz przystępny. Rekomenduję korzystanie z treningów przeprowadzonych w ramach terapii EEG-Biofeedback.

Henryk Wojciechowski

Środowiskowy Dom Samopomocy im. ks. Ludwika Palucha w Lesku

W dniu 19.08.2020r. uczestniczyłam w szkoleniu on-line prowadzonym przez Panią Agnieszkę Dejnowicz-Velitchkov z firmy „Adea”, pt. "Praca z oprogramowaniem Neurofeedback, baza danych, edycja list, ustawienia badania - diagnostyka i trening." Spotkanie on-line okazało się bardzo przyjemnym i komfortowym doświadczeniem. W niczym nie ustępuje szkoleniom prowadzonym twarzą w twarz. Jestem „raczkującym” neuroterapeutą, więc zarówno ten kurs, jak i „Neurorozmowy” prowadzone przez panią Agnieszkę są dla mnie doskonałą okazją do pogłębienia zdobytej już wiedzy, dają możliwość zadania nurtujących mnie pytań, pomagają mi rozwiać wszelkie niejasności. Efektem spotkań on-line jest zwiększona umiejętność prowadzenia przeze mnie treningów z pacjentami. Pozyskałam wiele przydatnych wskazówek, dzięki którym czuję się pewniej w trakcie wykonywania badań. Pani Agnieszka chętnie dzieli się swoim doświadczeniem, a także prowadzi szkolenie w sposób ciekawy, więc wysiedzenie przed laptopem 8 godzin nie było trudnym wyczynem, a wręcz zachęciło mnie abym dążyła do doskonałości 🙂 Bardzo serdecznie zachęcam do korzystania ze szkoleń on-line. Mam nadzieję, że i ja jeszcze nie raz z nich skorzystam.

Marta Sieradzka

Pracownia Biofeedback, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu​

W dniu 1.12 2020 uczestniczyłam w szkoleniu neurofeedback (EEG Biofeedback) I stopień WARSZTATY UZUPEŁNIAJĄCE w formie on-line prowadzonym przez Panią Agnieszkę Dejnowicz-Velitchkov. Forma on-line warsztatów pozwalała na wygodny sposób szkolenia się bez konieczności wyjazdu. Ze względu na to, że to nie było moje pierwsze szkolenie, miałam możliwość jego porównania i oceny. Z pewnością mogę stwierdzić, iż wiedza, doświadczenie i, co bardzo ważne, umiejętność i sposób przekazywania tego osobom szkolącym się jest na najwyższym poziomie. Wręcz żałuję, że wcześniej nie miałam okazji szkolić się u Pani Agnieszki. Mam nadzieje, że na tym kontakt z tak doświadczonym terapeutą i wykładowcą metody neurofeedback się nie skończy i będę mogła poszerzać moją wiedzę w dalszych szkoleniach pod okiem Pani Agnieszki Dejnowicz-Velitchkov.

Dina Sipowicz

BALANCE

W dniach 12-14.03.2021 uczestniczyłam w szkoleniu on-line prowadzonym przez panią Agnieszkę Dejnowicz- Velitchkov z terapii EEG biofeedback stopień II. Jestem bardzo zadowolona ze sposobu prowadzenia szkolenia oraz treści w nim przekazywanych. Uzyskałam wiele cennych wskazówek do pracy z pacjentem. Pani Agnieszka bardzo przystępnie i cierpliwie odpowiadała na pytania. Na pewno będę w przyszłości korzystała ze szkoleń prowadzonych przez panią Agnieszkę. W mojej ocenie jest to najlepszy wykładowca u którego się szkoliłam.

Katarzyna Ziółkowska

W marcu 2021r. miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu „SZKOLENIE NEUROFEEDBACK (EEG-BIOFEEDBACK) II stopień” prowadzonym przez Panią Agnieszkę Dejnowicz-Velitchkov. Wielkim atutem szkolenia jest uzyskanie ponadpodstawowej wiedzy w zakresie neurofizjologii, analizy zapisów EEG, QEEG i t.d. Neuroterapeuta z wielkim zamiłowaniem do neurofeedbacku posiada i przekazuje ogrom wiedzy teoretycznej i praktycznej. Z pewnością takie doświadczenie jest bardzo cenne dla osób szkolących się.

Balance

Gabinet Terapii EEG Biofeedback

Szkolenie z obsługi i umiejętności pracy z BIOFEEDBACK, które odbyłyśmy pod opieką p. Agnieszki Dejnowicz, było niezwykle ekscytującym poznawczo przeżyciem. Zostałyśmy „zarażone” fascynacją możliwości diagnostycznych i terapeutycznych terapii biofeedback. Pani Agnieszka jasno i przejrzyście przekazuje wiedzę, cierpliwie wspiera pierwsze próby w posługiwaniu się sprzętem i oprogramowaniem. Skutecznie zachęca do wykorzystywania metody w pracy z dziećmi i dorosłymi i jednocześnie hojnie dzieli się doświadczeniem i wiedzą. Całość szkolenia oceniamy na najwyższym możliwym poziomie i rekomendujemy z pełnym przekonaniem!

Alicja Szarapanowska-Walkieiwcz i Magdalena Jahn

Inne Szkolenia