Szkolenia EEG Biofeedback

/Szkolenia Stacjonarne

Metoda Biofeedback

Metoda Biofeedback znajduje zastosowanie w wielu obszarach, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Trening jest stosowany nie tylko w praktyce klinicznej (ADHD, ADD, dysleksja, zaburzenia lękowe), ale także służy jako metoda treningowa dla osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu. Dotyczy to m.in. sportowców, pilotów, menedżerów czy studentów przed egzaminami.

Proponujemy szkolenia Biofeedback, dzięki którym otrzymacie Państwo niezbędną wiedzę, jaką musi przyswoić sobie każdy uczestnik kursu. Dzięki temu będziecie Państwo mogli podjąć pracę z metodą, aby praca z nią dała pożadane i oczekiwane efekty. Dedykowane przez nas kursy poświadczone certyfikatemdają uprawnienia do pracy z systemem EEG Biofeedback oraz zapoznają uczestników ze sprzętem do Biofeedbacku.

Program szkolenia EEG Biofeedback stopień I część 1

Pierwszy dzień

 • 14:00 – 14:15  – Rozpoczęcie kursu – omówienie tematyki zajęć
 • 14:15 – 16:00 – Informacje dotyczące metody EEG-biofeedback oraz podstawowych zasad prowadzenia terapii. Czynność bioelektryczna mózgu – informacje podstawowe
 • 16:00 – 16:15 – przerwa kawowa
 • 16:15 – 18:00 – EEG-biofeedback – podstawowe informacje techniczne. Oznaczenia elektrod i schemat ich rozmieszczenia na powierzchni czaszki wg układu „10-20”
 • 18:00 – 18:30 – przejazd do hotelu
 • 18:30 – kolacja

Drugi dzień

 • 08:00 – 08:30 – śniadanie
 • 08:30 – 09:00 – przejazd z hotelu do Ośrodka
 • 09:00 – 11:00 – Zapoznanie się z głowicą EEG BF
                               Zapoznanie się z programem EEG BF
 • 11:00 – 11:15 – przerwa kawowa
 • 11:15 – 13:00 – Informacje dotyczące bazy danych z wpisaniem i wyborem nowego pacjenta
     • Ustawienia zakresów częstotliwości
     • Pomiar impedancji
     • Ustawienia sesji
     • Zasady oraz wyboru protokółu badania
     • Zasady i ustawienia opóźnienia czasowego
     • Ustawienia rundy
 • 13:00 – 14:00 – przerwa obiadowa
 • 14:00 – 16:00 – Zasady treningu w punktach pasa centralnego: C3, C4: Cz
 • 16:00 -16:15 – przerwa kawowa
 • 16:15 -18:00 – Zajęcia praktyczne
     • Pomiar głowy i wyznaczanie punktów na powierzchni czaszki wg układu „10-20”
     • Mocowanie elektrod na powierzchni czaszki i podłączenie ich do głowi
     • Ustawienie programu
     • Wybór punktu pod elektrodę
     • Ustawianie zakresów częstotliwości
     • Ustawienie parametrów sesji z wyborem protokółu badania, gry i opóźnienia czasowego
     • Ustawienie parametrów rund
     • Nauka prowadzenia treningów
 • 18:00 – 18:30 – przejazd do hotelu
 • 18:30 – kolacja

Trzeci dzień

 • 08:00 – 08:30 – śniadanie
 • 08:30 – 09:00 – przejazd z hotelu do Ośrodka
 • 09:00 – 11:00 – Badania zalecane przed rozpoczęciem treningów EEG-biofeedback.
     • Badanie diagnostyczne punktów pasa centralnego – punktowe QEEG- zasada i cel
     • Omówienie ustawienia programu oraz sposobu wykonania badania diagnostycznego
     • Informacje dotyczące analizy badania diagnostycznego i jego wykorzystania w ustawieniu parametrów treningu
     • Trening w punktach pasa centralnego (C3, C4, Cz), zasada i ograniczenia
 • 11:00 – 11:15 – przerwa kawowa
 • 11:15 – 12:45 – Zajęcia praktyczne
     • Wykonanie badania diagnostycznego punktów C3 i C4
     • Analiza wyników badania diagnostycznego w oparciu o dostępne normy parametrów
     • Nauka prowadzenia treningów
 • 12:45 – 13:00 – Podsumowanie zajęć – dyskusja
 • 13:00               – Zakończenie kursu

Program szkolenia EEG Biofeedback stopień I część 2

Pierwszy dzień

 • 14:00 – 14:15 – Rozpoczęcie kursu – omówienie tematyki zajęć
 • 14:15 – 16:00 – Wymiana doświadczeń, omówienie przypadków z praktyki uczestników kursu. Analiza sposobu prowadzonych treningów w oparciu o wywiad, punktowe badanie diagnostyczne i uzyskane efekty
 • 16:00 – 16:15 – przerwa kawowa
 • 16:15 – 18:00 – Podstawy EEG
 • 18:00 – 18:30 – przejazd do hotelu
 • 18:30               – kolacja

Drugi dzień

 • 08:00 – 08:30 – śniadanie
 • 08:30 – 09:00 – przejazd z hotelu do Ośrodka
 • 09:00 – 11:00  Podstawy EEG
     • dojrzewanie czynności bioelektrycznej mózgu z uwzględnieniem
     •  oceny  ilościowej
     •  wpływ leków, parafarmaceutyków i dodatków do żywności na ilościową ocenę czynności bioelektrycznej mózgu
 •  11:00 – 11:15 – przerwa kawowa
 • 11:15 – 13:00 – Q-EEG i punktowe badanie diagnostyczne całego mózgu z uwzględnieniem różnic – ilościowe badanie EEG – analiza wyników w odniesieniu do wieku badanego. Podstawy anatomii czynnościowej ośrodkowego układu nerwowego
 • 13:00 – 14:00 – przerwa obiadowa
 • 14:00 – 16:00 – Wybór punktu w oparciu o wywiad z uwzględnieniem anatomii czynnościowej ośrodkowego układu nerwowego
 • Ustawienia parametrów treningu w wybranych punktach w oparciu o wywiad, i ilościową ocenę EEG
 • 16:00 -16:15 – przerwa kawowa
 • 16:15 -18:00 – Zajęcia praktyczne
    • Wykonanie punktowego badania diagnostycznego
    • Analiza uzyskanych wyników
    • Ustawienie parametrów treningu
 • 18:00 – 18:30 – przejazd do hotelu
 • 18:30 – kolacja
 1.  

Trzeci dzień

 • 08:00 – 08:30 – śniadanie
 • 08:30 – 09:00 – przejazd z hotelu do Ośrodka
 • 09:00 – 11:00 – Wykłady
     • podstawowe wiadomości na temat ADHD
     • Zmiany w ilościowej ocenie czynności bioelektrycznej mózgu w ADHD
     • Wybór punktu i ustawienia parametrów treningu w oparciu o wywiad i ilościową ocenę czynności bioelektrycznej mózgu.
 • 11:00 – 11:15 – przerwa kawowa
 • 11:15 – 12:45 – Podsumowanie zajęć – dyskusja
 • 12:45 – 13:00 – Zakończenie kursu – wydanie zaświadczeń

Program szkolenia EEG Biofeedback stopień II część 1

Pierwszy dzień

 • 14:00 – 14:15 – Rozpoczęcie kursu – omówienie tematyki zajęć
 • 14:15 – 16:00 – Omówienie przypadków z własnej praktyki Uczestników Kursu–wątpliwości, pytania, stosowane protokoły, wskazówki
 • dotyczące rozwiązywania problemów występujących w czasie prowadzenia terapii
 • 16:00 – 16:15 – przerwa kawowa
 • 16:15 – 18:00 – Omówienie przypadków z własnej praktyki Uczestników Kursu – cd
 • 18:00 – 18:30 – przejazd do hotelu
 • 18:30                – kolacja

Drugi dzień

 • 08:00 – 08:30 – śniadanie
 • 08:30 – 09:00 – przejazd z hotelu do Ośrodka
 • 09:00 – 11:00 – Nadruchliwość psychoruchowa – rodzaje, przyczyny; ADHD i ADD – patogeneza, objawy kliniczne i metody terapii, zastosowanie
 • EEG Biofeedback w ich leczeniu
 • 11:00 – 11:15 – przerwa kawowa
 • 11:15 – 13:00 – Omówienie pracy z pacjentami z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej oraz protokołów stosowanych w ADD i ADHD
 • 13:00 – 14:00 – przerwa obiadowa
 • 14:00 – 16:00 – Trudności w nauce szkolnej – najczęstsze przyczyny, metody terapii – zastosowanie EEG Biofeedback w ich leczeniu
 • 16:00 -16:15 – przerwa kawowa
 • 16:15 -18:00 – Prawidłowa technika prowadzenia treningów w ADD i ADHD – omówienie najczęściej popełnianych błędów
 • 18:00 – 18:30 – przejazd do hotelu
 • 18:30               – kolacja

Trzeci dzień

 • 08:00 – 08:30 – śniadanie
 • 08:30 – 09:00 – przejazd z hotelu do Ośrodka
 • 09:00 – 11:00 – Wykłady
     • podstawowe wiadomości na temat ADHD
     • Zmiany w ilościowej ocenie czynności bioelektrycznej mózgu w ADHD
     • Wybór punktu i ustawienia parametrów treningu w oparciu o wywiad i ilościową ocenę czynności bioelektrycznej mózgu.
 • 11:00 – 11:15 – przerwa kawowa
 • 11:15 – 12:45 – Podsumowanie zajęć – dyskusja
 • 12:45 – 13:00 – Zakończenie kursu – wydanie zaświadczeń

Program szkolenia EEG Biofeedback stopień II część 2

Pierwszy dzień

 • 14:00 – 14:15 – Rozpoczęcie kursu – omówienie tematyki zajęć
 • 14:15 – 16:00 – Wymiana doświadczeń, omówienie przypadków z praktyki uczestników kursu. Analiza sposobu prowadzonych treningów w oparciu o wywiad, punktowe badanie diagnostyczne i uzyskane efekty
 • 16:00 – 16:15 – przerwa kawowa
 • 16:15 – 18:00 – Podstawy EEG
 • 18:00 – 18:30 – przejazd do hotelu
 • 18:30               – kolacja

Drugi dzień

 • 08:00 – 08:30 – śniadanie
 • 08:30 – 09:00 – przejazd z hotelu do Ośrodka
 • 09:00 – 11:00 – Nadruchliwość psychoruchowa – rodzaje, przyczyny; ADHD i ADD – patogeneza, objawy kliniczne i metody terapii, zastosowanie
 • EEG Biofeedback w ich leczeniu
 • 11:00 – 11:15 – przerwa kawowa
 • 11:15 – 13:00 – Omówienie pracy z pacjentami z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej oraz protokołów stosowanych w ADD i ADHD
 • 13:00 – 14:00 – przerwa obiadowa
 • 14:00 – 16:00 – Trudności w nauce szkolnej – najczęstsze przyczyny, metody terapii – zastosowanie EEG Biofeedback w ich leczeniu
 • 16:00 -16:15 – przerwa kawowa
 • 16:15 -18:00 – Prawidłowa technika prowadzenia treningów w ADD i ADHD – omówienie najczęściej popełnianych błędów
 • 18:00 – 18:30 – przejazd do hotelu
 • 18:30               – kolacja

Trzeci dzień

 • 08:00 – 08:30 – śniadanie
 • 08:30 – 09:00 – przejazd z hotelu do Ośrodka
 • 09:00 – 11:00 – Zaburzenia zachowania – przyczyny, metody terapii, stosowane protokoły EEG Biofeedback
 • 11:00 – 11:15 – przerwa kawowa
 • 11:15 – 12:45 – Ćwiczenia praktyczne oraz podsumowanie zajęć – dyskusja
 • 12:45 – 13:00 – Zakończenie kursu
Zamknij menu
Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM