Szkolenie I Stopnia

Szkolenia Neurofeedback I Stopnia

Szkolenie Online*

Obowiązkowa aktywna kamera i mikrofon. Szkolenie jest nagrywane, do nagrań mają dostęp tylko uczestnicy szkolenia.

6 dni

3 Dni podstawowe
3 Dni warsztatowe w specjalnej cenie –75% (369 PLN brutto)
50 lekcyjnych godzin, podzielone na dwie części.

Cena 1845zł brutto

(cena nie obejmuje kosztu 3 dni wartsztatowych za 369zł brutto)

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy neuroterapeuty. Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się wykorzystywać oprogramowanie, poznają normy, zasady pracy z progami i wykorzystanie klasycznych protokołów. W czasie szkolenia nauczą się również wykonywać mini QEEG z pasa centralnego (punktów C3 i C4). W programie jest też przypomnienie podstaw z neuroanatomii i podstawy wykorzystania modułu Plus .Część praktyczna będzie prowadzona na urządzeniach Biofeedback EEG firmy ELMIKO. W części praktycznej uczestnicy szkolenia będą samodzielnie wykonać badania diagnostyczne (mini QEEG) i planować treningi Neurofeedback.

*szkolenie odbywa się dla minimalnie 5 osób.

Część 1

3-dniowe podstawowe szkolenie teoretyczno-praktyczne.
Zajęcia odbywają się od 08:00 do 18:30.
Część 1 pokrywa cały materiał szkolenia 1 stopnia.

08:00 – 09:30 Część pierwsza
Wprowadzenie do szkolenia.
Metoda Biofeedback i Neurofeedback, definicje i ogóle zastosowania.

09:30 – 09:45 Przerwa kawowa

09:45 – 11:15 Część druga
Historia metody Neurofeedback.
Wprowadzenie do norm, wyjaśnienie składowych analizowanego sygnału.

11:15 – 11:30 Przerwa obiadowa

11:30 – 13:00 Część trzecia
Jak przedstawić metodę neurofeedback klientowi – dziecku i dorosłemu.
Podstawy prowadzenia treningów neurofeedback.- zasady wzmacniania i hamowania.

 
13:00 – 13:15 Przerwa kawowa

13:15 – 14:30 Część czwarta
Składowe neurofizjologiczne elementy feedbacku i normy (qeeg – zakresy, mikrowoltowe i progi).
Podstawowa informacja o falach i jak je identyfikuje trenujący.
Głowica do neurofeedbacku i montaż elektrod w punktach C3 i C4 w systemie 10 20
.

14:30 – 16:30 Przerwa popołudniowa

16:30 – 18:00 Podsumowanie dla chętnych
Podsumowanie dnia szkoleniowego.
• Pytania uczestników
• Powtórzenie materiału

08:00 – 09:30 Część pierwsza
Praca z oprogramowaniem – baza danych, ustawienia okna terapeuty.
Zasada pracy z progami.

09:30 – 09:45 Przerwa kawowa

09:45 – 11:15 Część druga
Praktyczne ćwiczenia mierzenia głowy klienta w międzynarodowym systemie 10-20.
Zakresy częstotliwości, progi i plansze stymulacyjne – związek między nimi.
Projektowanie treningu neurofeedback: sesje, rundy i klasyczne protokoły.

11:15 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 13:00 Część trzecia
Praktyczne ćwiczenia, część 1 – uruchamianie systemu, montaż elektrod, ustawienia okna terapeuty, instrukcje dla trenującego.

13:00 – 13:15 Przerwa kawowa

13:15 – 14:30 Część czwarta
Praktyczne ćwiczenia, część 2 – uruchamianie systemu, montaż elektrod, ustawienia okna terapeuty, instrukcje dla trenującego.

14:30 – 16:30 Przerwa popołudniowa

16:30 – 18:00 Podsumowanie dla chętnych
Podsumowanie dnia szkoleniowego.
Pytania uczestników
Powtórzenie materiału

08:00 – 09:30 Część pierwsza
Budowa mózgu.
Funkcje struktur mózgowych.
Potencjał czynnościowy i postsynaptyczny

09:30 – 09:45 Przerwa kawowa

09:45 – 11:15 Część druga
EEG – definicje i elementy.
QEEG – definicje, elementy i normy.
Diagnostyczna analiza zapisu EEG i QEEG

11:15 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 13:00 Część trzecia
Fale mózgowe – Delta i Teta.
Fale mózgowe – Alfa, SMR, Beta1, Beta2 i Gama

13:00 – 13:15 Przerwa kawowa

13:15 – 14:30 Część czwarta
Lateralizacja mózgu.
Neurofeedback i funkcjonalne obszary mózgu.
Neuroprzekaźniki.

14:30 – 16:30 Przerwa popołudniowa

16:30 – 18:00 Podsumowanie dla chętnych
Podsumowanie dnia szkoleniowego.
Pytania uczestników
Powtórzenie materiału

Część 2 (dla chętnych)

Trzy niezależne dni warsztatowe poświęcone rozwijaniu konkretnych umiejętności praktycznych przyszłego Neuroterapeuty. Każdy dzień warsztatowy poświęcony oddzielnym tematom praktycznym. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 08:00. Czas trwania zależny od tempa przyswajania wiedzy i posiadanych umiejętności uczestników.
Minimum to 3 godziny. Warsztaty mogą się przedłużyć do 7 godzin.

Praca z oprogramowaniem Neurofeedback – baza danych, edycja list, ustawienia badania i obsługa Modułu Plus.

8:00 – 14:30   Zajęcia praktyczne 
Praca z bazą danych
Edycja list
Klasyczne ustawienia badania
Klasyczne ustawienia treningu
Wybór i parametry plansz stymulujących (gier)
Praca z programem Plus
Jeśli są chętni – samodzielne podłączenie się do aparatu i przeprowadzenia badania Neurofeedback.

Mini QEEG – zapis i analiza danych z pasa centralnego i wybór protokołu treningowego. Praktyczne zastosowanie Modułu Plus.

 8:00 – 14:30   Zajęcia praktyczne

Ustawienia badania diagnostycznego
Montaż elektrod w systemie 10-20 na pasie centralnym
Wykonywanie pomiaru i zapisu
Analiza danych badania i wykorzystanie Modułu Plus
Wybór protokołu treningowego
Jeśli są chętni – samodzielne podłączenie się do aparatu i wykonanie badania diagnostycznego Neurofeedback.

Prowadzenie treningu Neurofeedback – wybór protokołu, ustawienie sesji, rund i progów oraz plansze stymulujące (gry).

8:00 – 14:30   Zajęcia praktyczne

Ustawienia treningu Neurofeedback
Montaż elektrod w systemie 10-20 na pasie centralnym
Zasady prowadzenia neurofeedback treningu
Samodzielne prowadzenie prezentacji metody neurofeedback
Samodzielne prowadzenie treningu neurofeedback
Rozdzielenie Neurofeedback treningu na: prezentacja, diagnostyka i trening (seans) neurofeedback.

Warsztat 1 stopnia 1

Praca z oprogramowaniem Neurofeedback – baza danych, edycja list, ustawienia badania i obsługa Modułu Plus.

Warsztat 2 stopnia 1

Mini QEEG – zapis i analiza danych z pasa centralnego i wybór protokołu treningowego. Praktyczne zastosowanie Modułu Plus.

Warsztat 3 stopnia 1

Prowadzenie treningu Neurofeedback – wybór protokołu, ustawienie sesji, rund i progów oraz plansze stymulujące (gry).

Egzamin

Egzamin odbywa się w dowolnym wybranym przez uczestnika czasie od ukończenia szkolenia.
Egzamin składa się z 2 części:

Część 1 teoretyczna – on-line test, aktywny 1 godzinę:

• Test z neuroanatomii, neurofizjologii i elektrofizjologii.
• Test z praktycznego zastosowania neurofeedbacku: normy, protokoły i inne.

Część 2 praktyczna – 30 min on-line indywidualne spotkanie:

• Podłączenie elektrod
• Wykonanie ustawień badania.
• Przeprowadzenie prezentacji metody na 3 planszach.
• Wykonanie badania diagnostycznego i analiza wyników.

Certyfikat ukończenia szkolenia 1 stopnia wydawany jest na podstawie zdanego egzaminu

Opinie

Wykładowca

Neuroterapeuta, licencjonowany terapeuta i wykładowca metody neurofeedback, z licencjami z Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej i Institute for EEG-Neurofeedback w Niemczech. Od 2006 roku przeprowadziła ponad 20 tysięcy sesji terapeutycznych i przeprowadziła ponad 100 grupowych i indywidualnych szkoleń dla psychologów, pedagogów i terapeutów w wielu krajach świata. Obecnie współpracuje z Uniwersytetem Rzeszowskim (Department of Pathophysiology and Physiology, Faculty of Medicine, University of Rzeszów) jako konsultant Neurofeedback w projektach naukowych

Agnieszka Dejnowicz-Velitchkov

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, New Bulgarian University w Sofii oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim.