Szkolenia Neurofeedback II Stopnia

Szkolenie II Stopnia

Szkolenie Online*

Obowiązkowa aktywna kamera i mikrofon. Szkolenie jest nagrywane, do nagrań mają dostęp tylko uczestnicy szkolenia.

6 dni

3 Dni podstawowe
3 Dni warsztatowe w specjalnej cenie –75% (369 PLN brutto)
50 lekcyjnych godzin, podzielone na dwie części.

Cena 1845zł brutto

(cena nie obejmuje kosztu 3 dni wartsztatowych za 369zł brutto)

Celem szkolenia jest rozszerzenie wiedzy neuroterapeutów o pracę na wszystkich punktach w systemie 10-20. Uczestnicy zdobędą umiejętność wykonania pełnego QEEG, samodzielnego zaplanowania treningów Neurofeedback i pogłębią analizę QEEG. W programie jest też: informacja o specjalistycznych protokołach, wiedza z zakresu neurofizjiologii i praca z modułem Plus. Część praktyczna będzie prowadzona na urządzeniach Biofeedback EEG firmy ELMIKO. W części praktycznej uczestnicy szkolenia będą samodzielnie na sobie wykonać badania diagnostyczne (pełne QEEG) i planować treningi Neurofeedback.

*szkolenie odbywa się dla minimalnie 5 osób.

Część 1

3-dniowe podstawowe szkolenie teoretyczno-praktyczne.
Zajęcia odbywają się od 08:00 do 18:00.
Część 1 pokrywa cały materiał szkolenia 1 stopnia.

08:00 – 09:30 Część pierwsza
Wprowadzenie do szkolenia.
Metoda Biofeedback i Neurofeedback, definicje i ogóle zastosowania.

09:30 – 09:45 Przerwa kawowa

09:45 – 11:15 Część druga
Historia metody Neurofeedback.
Wprowadzenie do norm, wyjaśnienie składowych analizowanego sygnału.

11:15 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 13:00 Część trzecia
Jak przedstawić metodę neurofeedback klientowi – dziecku i dorosłemu
Podstawy prowadzenia treningów neurofeedback.- zasady wzmacniania i hamowania.

13:00 – 13:15 Przerwa kawowa

13:15 – 14:30 Część czwarta
Składowe neurofizjologiczne elementy feedbacku i normy (qeeg – zakresy, mikrowoltowe i progi).
Podstawowa informacja o falach i jak je identyfikuje trenujący.
Głowica do neurofeedbacku i montaż elektrod w punktach C3 i C4 w systemie 10 20.

14:30 – 16:30 Przerwa popołudniowa

16:30 – 18:00 Podsumowanie dla chętnych
Podsumowanie dnia szkoleniowego.
Pytania uczestników
Powtórzenie materiału

08:00 – 09:30 Część pierwsza
Praca z oprogramowaniem – baza danych, ustawienia okna terapeuty.
Zasada pracy z progami.

09:30 – 09:45 Przerwa kawowa

09:45 – 11:15 Część druga
Praktyczne ćwiczenia mierzenia głowy klienta w międzynarodowym systemie 10-20.
Zakresy częstotliwości, progi i plansze stymulacyjne – związek między nimi.
Projektowanie treningu neurofeedback: sesje, rundy i klasyczne protokoły.

11:15 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 13:00 Część trzecia

Praktyczne ćwiczenia, część 1 – uruchamianie systemu, montaż elektrod, ustawienia okna terapeuty, instrukcje dla trenującego.

13:00 – 13:15 Przerwa kawowa

13:15 – 14:30 Część czwarta

Praktyczne ćwiczenia, część 2 – uruchamianie systemu, montaż elektrod, ustawienia okna terapeuty, instrukcje dla trenującego.

14:30 – 16:30 Przerwa popołudniowa

16:30 – 18:00 Podsumowanie dla chętnych
Podsumowanie dnia szkoleniowego.
Pytania uczestników
Powtórzenie materiału

08:00 – 09:30 Część pierwsza
Budowa mózgu.
Funkcje struktur mózgowych.
Potencjał czynnościowy i postsynaptyczny

09:30 – 09:45 Przerwa kawowa

09:45 – 11:15 Część druga
EEG – definicje i elementy.
QEEG – definicje, elementy i normy.
Diagnostyczna analiza zapisu EEG i QEEG

11:15 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 13:00 Część trzecia
Fale mózgowe – Delta i Teta.
Fale mózgowe – Alfa, SMR, Beta1, Beta2 i Gama

13:00 – 13:15 Przerwa kawowa

13:15 – 14:30 Część czwarta
Lateralizacja mózgu.
Neurofeedback i funkcjonalne obszary mózgu.
Neuroprzekaźniki.

14:30 – 16:30 Przerwa popołudniowa

16:30 – 18:00 Podsumowanie dla chętnych
Podsumowanie dnia szkoleniowego.

Pytania uczestników
Powtórzenie materiału

Część 2 (dla chętnych)

Trzy niezależne dni warsztatowe poświęcone rozwijaniu konkretnych umiejętności praktycznych przyszłego Neuroterapeuty. Każdy dzień warsztatowy poświęcony oddzielnym tematom praktycznym. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 08:00. Czas trwania zależny od tempa przyswajania wiedzy i posiadanych umiejętności uczestników.
Minimum to 3 godziny. Warsztaty mogą się przedłużyć do 7 godzin.

*W przypadku nie odbycia dodatkowych warsztatów  w ramach szkolenia możliwe jest ich odbycie:

  • bezpłatnie jako udział w ramach szkolenia i w datach określonych przez wykładowcę
  • odpłatnie jako szkolenie praktyczne doszkalające

Wykonywanie i analiza pełnego QEEG.

8:00 – 14:30 Zajęcia praktyczne
Montaż elektrod w systemie 10 – 20.
Pomiar sygnału.
Wykorzystanie programu Plus do analizy.
Analiza danych pełnego QEEG.
Jeśli są chętni – samodzielne podłączenie się do aparatu i przeprowadzenie pełnego QEEG.

Planowanie treningów Neurofeedback. Tworzenie indywidualnych protokołów – praca na QEEG przygotowanych przez uczestników.

8:00 – 14:30 Zajęcia praktyczne
Analiza danych pełnego QEEG uczestników.
Planowania treningów Neufofeedback.
Tworzenie indywidualnych protokołów.

Planowanie treningów Neurofeedback. Tworzenie indywidualnych protokołów – praca na QEEG przygotowanych przez uczestników.

8:00 – 14:30 Zajęcia praktyczne
Analiza danych pełnego QEEG uczestników.
Planowania treningów Neufofeedback.
Tworzenie indywidualnych protokołów.

Warsztat 1 stopnia 2

Wykonywanie i analiza pełnego QEEG.

Warsztat 2 stopnia 2

Planowanie treningów Neurofeedback. Tworzenie indywidualnych protokołów – praca na QEEG przygotowanych przez uczestników.

Warsztat 3 stopnia 2

Planowanie treningów Neurofeedback. Tworzenie indywidualnych protokołów – praca na QEEG przygotowanych przez uczestników.

Egzamin

Egzamin odbywa się w dowolnym wybranym przez uczestnika czasie od ukończenia szkolenia.
Egzamin składa się z 2 części:

Część 1 teoretyczna – on-line test, aktywny 1 godzinę:

• Test z neuroanatomii, neurofizjologii i elektrofizjologii.
• Test z praktycznego zastosowania neurofeedbacku: normy, protokoły i inne.

Część 2 praktyczna – 30 min on-line indywidualne spotkanie:

• Analiza przygotowanego badania diagnostycznego.
• Planowanie treningu, z wykonaniem jednego indywidualnego protokołu.

Certyfikat ukończenia szkolenia 1 stopnia wydawany jest na podstawie zdanego egzaminu

Wykładowca

Neuroterapeuta, licencjonowany terapeuta i wykładowca metody neurofeedback, z licencjami z Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej i Institute for EEG-Neurofeedback w Niemczech. Od 2006 roku przeprowadziła ponad 20 tysięcy sesji terapeutycznych i przeprowadziła ponad 100 grupowych i indywidualnych szkoleń dla psychologów, pedagogów i terapeutów w wielu krajach świata. Obecnie współpracuje z Uniwersytetem Rzeszowskim (Department of Pathophysiology and Physiology, Faculty of Medicine, University of Rzeszów) jako konsultant Neurofeedback w projektach naukowych

Agnieszka Dejnowicz-Velitchkov

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, New Bulgarian University w Sofii oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim.