Szkolenie Certyfikowana Metoda Tomatisa® Poziom 1

Szkolenie Poziom 1

WARSZAWA CENTRUM

(dokładny adres jest podawany przed szkoleniem)

3 dniowe szkolenie

Terminy na rok 2024 - szkolenia hybrydowe: w trybie stacjonarny w Warszawie lub online (do wyboru)

Marzec: 15 - 17.03.2024r
Czerwiec: 7 - 9.06.2024r.
Wrzesień: 20 - 22.09.2024r.
Grudzień: 6 - 8.12.2024r.

Cena 2900zł netto

Szkolenia z Metody TOMATISA® Poziom 1 jest intensywnym, trzydniowym kursem mającym na celu m.in. zapoznanie się z istotnym aspektami pracy ucha: interakcjami pomiędzy mięśniami ucha środkowego, układem przedsionkowym, układem nerwowym i mózgiem. Wówczas zdacie sobie Państwo sprawę z tego, jaki jest wpływ Metody Tomatisa® na emocje, słuchanie, komunikację, uwagę zachowanie. Dowiecie się w jakich dziedzinach metoda ta ma skuteczne zastosowanie oraz jak korzystać z niej w ramach Państwa działalności zawodowej. Ponadto otrzymacie Państwo dostęp do platformy TED (Tomatis® Evaluation Database), internetowej platformy zawierającej testy psychologiczne i pedagogiczne, które pomagają w ocenie profilu uwagi słuchowej oraz postępów dokonywanych przez klientów.

*Miejsce odbywania się szkolenia oraz harmonogram godzinowy może się zmienić, w zależności od daty odbywania szkolenia.

*W przypadku osób posiadających sprzęt na szkoleniu potrzebny jest laptop – (opcjonalnie).

Część 1

Godziny szkolenia – 24 łącznie przez 3 dni
*Organizator zastrzega, że miejsce szkolenia oraz harmonogram godzinowy szkolenia mogą ulec zmianie.

9:00-10:30 – Historia i wprowadzenie do Metody Tomatisa®
10:30-10:50 – Przerwa
10:50-12:20 – Akustyka w kontekście Metody Tomatisa® (wprowadzenie)
12:20-12:40 – Przerwa
12:40-13:10 – Akustyka w kontekście Metody Tomatisa® (ciąg dalszy)
13:10-14:00 – Anatomia i fizjologia ucha w kontekście Metody Tomatisa® (wprowadzenie)
14:00-17:00 – Samodzielna praca na platformie Tomatis Academy

9:00-11:00 – Anatomia i fizjologia ucha w kontekście Metody Tomatisa®
11:00-11:20 – Przerwa
11:20-13:00 – Parametry Metody Tomatisa® (wprowadzenie) 13:00-14:00 – Przerwa
14:00-15:30 – Parametry Metody Tomatisa®
16:00-16:20 – Przerwa
16:00-17:00 – Programy SR i ER do zajęć Metodą Tomatisa® (wprowadzenie)

9:00-10:40 – Współpraca z TDSA i wsparcie merytoryczne (Barbara Baczyńska)
10:40-11:00 – Przerwa
11:00-13:00 – Programy SR i ER do zajęć Metodą Tomatisa®
13:00-14:00 – Przerwa
14:00-15:30 – Procedura terapeutyczna
15:30-15:50 – Przerwa
15:50-17:00 – Zajęcia praktyczne z urządzeniem TalksUp®, pytania i odpowiedzi

Wymagania formalne

Szkolenie przewidziane jest dla osób z następującą specjalizacją: terapeuta, logopeda, psycholog, lekarz, pedagog, nauczyciel szkoły specjalnej lub integracyjnej, fizjoterapeuta, a także nauczyciel języków obcych....

Uczestnik szkolenia musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych oraz potwierdzone co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednej z dziedzin objętych obszarem zastosowania Metody TOMATISA. Kandydatura każdej zgłaszającej się osoby jest rozpatrywana indywidualnie.

Warunki

Przed szkoleniem kandydat powinien dostarczyć kopię dyplomu ukończenia studiów, ew. życiorysu zawodowego, a Tomatis Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odrzucenia kandydatur, które nie spełniają wymagań.

Certyfikat

W celu zostania certyfikowanym Praktykiem Tomatisa® należy podpisać umowę licencyjną, której kopię otrzymają Państwo przed szkoleniem. Prosimy o zapoznanie się z umową, gdyż urządzenie nie może zostać przekazane przed podpisaniem umowy, która określa warunki jego użytkowania.

Warunki uzyskania Praktyka

Uzyskanie statusu Praktyka Metody Tomatisa® Poziom 1 jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
a) ukończeniu szkolenia z Metody Tomatisa® Poziom 1,
b) zakupie zestawu TalksUp®,
c) podpisaniu Umowy Licencyjnej oraz
d) zdaniu dwóch testów (testu w Tomatis® Academy po ukończeniu części e-learningowej w ramach szkolenia oraz testu finalnego po zakończeniu całego szkolenia).