Szkolenia Tomatis

WAŻNA INFORMACJA Szkolenie Poziom 2

Uprzejmie informujemy, iż w związku z aktualną sytuacją pandemiczną i wciąż obowiązującymi restrykcjami rządowymi (uniemożliwiającymi organizowanie zgromadzeń w grupach powyżej 5 osób) szkolenie z Metody Tomatisa® Poziom 2 zaplanowane w terminie 22-25 kwietnia 2021 r. odbędzie się ONLINE na platformie Zoom (umożliwiającej połączenie audio i video w czasie rzeczywistym), którą udostępnimy Państwu nieodpłatnie wraz z pełną i prostą instrukcją obsługi.

Ze względu na specyfikę szkolenia, którego tematyka jest zorientowana na wykonywanie i analizę testu uwagi słuchowej, szkolenie zostanie podzielone na dwa weekendy i finalnie odbędzie się w terminie 24-25 kwietnia oraz 8-9 maja 2021 r.. Jest to podyktowane koniecznością przygotowania przez Państwa podczas szkolenia próbnych testów uwagi słuchowej, a następnie naukę ich analizowania. W trybie stacjonarnym uczestnicy szkolenia łącza się w pary i wykonują testy sobie nawzajem (nie można samodzielnie wykonać testu na sobie), lecz na chwilę obecną z oczywistych względów nie będzie to możliwe, dlatego chcemy Państwu dać czas na wykonanie próbnych testów np. na członkach rodziny, znajomych czy też podopiecznych, z którymi pracujecie Państwo na co dzień w inny sposób.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu i programu szkolenia, jak również obsługi platformy Zoom otrzymacie Państwo w oddzielnych e-mailach.

Tych z Państwa, którzy jeszcze nigdy nie brali udziału w żadnym szkoleniu w takiej formie chcielibyśmy uspokoić i zapewnić, iż do tej pory formuła sprawdziła się bardzo dobrze w wielu krajach, w tym w Polsce (większość ubiegłorocznych szkoleń odbyło się w formie ONLINE).

Jeżeli jednak taka forma szkolenia Państwu nie odpowiada możemy zaproponować udział w stacjonarnym szkoleniu październikowym (14-17 października 2021 r.). Proszę jednak mieć na względzie, iż w przypadku przedłużenia okresu obowiązywania aktualnych restrykcji szkolenie październikowe zostanie również zorganizowane ONLINE.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w związku ze zmianą formatu na ONLINE prosimy o informację.

Miejsce Szkoleń

Szkolenie odbywa sie w Warszawie w Centrum konferencyjnym Wilcza przy ul. Wilczej 9.

Terminy Szkoleń Rok 2021

POZIOM 1

 • Od 

POZIOM 2

 • 24-25 kwietnia oraz 8-9 maja 2021 r (przełożone z 22 do 25 Kwietnia) 
  Odbędzie się ONLINE na platformie ZOOM
 • Od 14  do 17 Październik 

Szkolenia Online

 • Czerwiec 2021

Szkolenia Poziom I

Szkolenia z Metody TOMATISA Poziom 1 jest intensywnym, trzydniowym kursem mającym na celu m.in. zapoznanie się z istotnym aspektami pracy ucha: interakcjami pomiędzy mięśniami ucha środkowego, systemem przedsionkowym, systemem nerwowym i mózgiem. Wówczas zdacie sobie Państwo sprawę z tego, jaki jest wpływ  TalksUp na emocje, słuchanie, komunikację, uwagę zachowanie.

Dowiecie się w jakich dziedzinach system ten ma skuteczne zastosowanie oraz jak korzystać z niego w ramach Państwa działalności zawodowej. Ponadto będziecie Państwo w stanie korzystać z wyboru testów psychopedagogicznych zaadaptowanych na potrzeby specjalistów Metody Tomatisa do oceny postępów Państwa klientów.

Po szkoleniu nasi praktycy mają stały dostęp do kosultacji online, serwisu technicznego, programu mentoringu i uzupełniających szkoleń internetowych. 

Pierwszy dzień

 •  9:00-10:30  - Historia i wprowadzenie do Metody Tomatisa®
 • 10:30-10:50 - Przerwa
 • 10:50-12:20 - Akustyka w kontekście Metody Tomatisa® (wprowadzenie)
 • 12:20-12:40 - Przerwa
 • 12:40-13:10 - Akustyka w kontekście Metody Tomatisa® (ciąg dalszy)
 • 13:10-14:00 - Anatomia i fizjologia ucha w kontekście Metody Tomatisa® (wprowadzenie)

Drugi dzień

 •  9:00-11:00  - Anatomia i fizjologia ucha w kontekście Metody Tomatisa®
 • 11:00-11:20 - Przerwa
 • 11:20-13:00 - Parametry Metody Tomatisa® (wprowadzenie)
 • 13:00-14:00 - Przerwa
 • 14:00-15:30 - Parametry Metody Tomatisa®
 • 16:00-16:20 - Przerwa
 • 16:00-16:20 - Programy SR i ER do zajęć Metodą Tomatisa® (wprowadzenie)

Trzeci dzień

 • 9:00-10:40 - Współpraca z TDSA i wsparcie merytoryczne (Barbara Baczyńska)
 • 10:40-11:00 - Przerwa
 • 11:00-13:00 - Programy SR i ER do zajęć Metodą Tomatisa®
 • 13:00-14:00 - Przerwa
 • 14:00-15:30 - Procedura terapeutyczna
 • 15:30-15:50 - Przerwa
 • 15:50-18:00 - Zajęcia praktyczne z urządzeniem TalksUp®, pytania i odpowiedzi
 • WYMAGANIA FORMALNE
 • WARUNKI
 • CERTYFIKACJA

Szkolenie przewidziane jest dla osób z następującą specjalizacją: terapeuta, logopeda, psycholog, lekarz, pedagog, nauczyciel szkoły specjalnej lub integracyjnej, fizjoterapeuta, a także nauczyciel języków obcych.

Uczestnik szkolenia musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych oraz potwierdzone co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w jednej z dziedzin objętych obszarem zastosowania Metody TOMATISA. Kandydatura każdej zgłaszającej się osoby jest rozpatrywana indywidualnie.

Przed szkoleniem kandydat powinien dostarczyć kopię dyplomu ukończenia studiów, ew. życiorysu zawodowego, a Tomatis Developpement S.A. zastrzega sobie prawo do odrzucenia kandydatur, które nie spełniają wymagań.

Aby zostać certyfikowanym Praktykiem Tomatisa należy podpisać umowę licencyjną, której kopię otrzymają Państwo przed szkoleniem. Prosimy o zapoznanie się z umową, gdyż zadane urządzenie nie może zostać przekazane przed podpisaniem umowy, która określa warunki jego użytkowania.

Szkolenia Poziom II

Szkolenie łączy teorię z praktyką, aby umożliwić uczestnikom:

 • całościowe zarządzanie testem uwagi słuchowej
 • analizę profilu słuchowego klienta;
 • ocenę postępów dokonywanych przez klienta;
 • zrozumienie znaczenia ćwiczeń audio-wokalnych;
 • obsługę urządzenia TalksUp L2 (sprzęt i oprogramowanie);

Pierwszy dzień

 • 09:00 – 10:00 Wprowadzenie do szkolenia i przypomnienie najważniejszych zagadnień z Poziomu 1.
 • 10:00 – 11:00 O teście uwagi słuchowej - Wstęp
 • 11:00 – 11:20 Przerwa
 • 11:20 – 13:00 Przebieg testu uwagi słuchowej
 • 13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
 • 14:00 – 15:30 Test uwagi słuchowej i jego interpretacja
 • 15:30 – 15:50 Przerwa
 • 15:50 – 18:00 Wskaźniki testu uwagi słuchowej

Drugi dzień

 • 09:00 – 10:40 Podłączanie urządzenia TLT® oraz instalacja oprogramowania
 • 10:40 – 11:00 Przerwa
 • 11:00 – 13:00 Czynności i badania podczas testu uwagi słuchowej
 • 13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
 • 14:00 – 15:30 Badania podczas testu uwagi słuchowej (ciąg dalszy)
 • 15:30 – 15:50 Przerwa
 • 15:50 – 18:00 Wstęp do analizy testu uwagi słuchowej – najważniejsze elementy

Trzeci dzień

 • 09:00 – 11:00 Analiza testu uwagi słuchowej i jej trzy etapy
 • 11:00 – 11:20 Przerwa
 • 11:20 – 13:00 Analiza testu uwagi słuchowej i jej trzy etapy (ciąg dalszy)
 • 13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
 • 14:00 – 15:30 Zajęcia praktyczne – analiza testów uwagi słuchowej
 • 15:30 – 15:50 Przerwa
 • 15:50 – 18:00 Zajęcia praktyczne – analiza testów uwagi słuchowej

Czwarty dzień

 • 09:00 – 10:40 Zajęcia praktyczne – analiza testów uwagi słuchowej
 • 10:40 – 11:00 Przerwa
 • 11:00 – 13:00 Parametry aplikacji Program Manager Poziom 2
 • 13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
 • 14:00 – 15:30 Parametry aplikacji Program Manager Poziom 2
 • 15:30 – 15:50 Przerwa
 • 15:50 – 18:00 Zasady treningu słuchowo-głosowego
 • WYMAGANIA FORMALNE
 • WARUNKI
 • CERTYFIKACJA

Szkolenie jest przeznaczone dla Praktyków, którzy dysponują urządzeniem TalksUp. Ponieważ jest niezwykle istotne, by rozpocząć pracę z TLTS od razu po szkoleniu, zakup sprzętu jest warunkiem uzyskania certyfikatu Praktyka TOMATISA Poziom 2. W szkoleniu mogą również brać udział specjaliści, którzy pracują pod nadzorem Konsultanta Metody TOMATISA? - w takim przypadku zakup urządzenia nie jest konieczny.

Tomatis Developpement SA zastrzega sobie prawo do poproszenia o przedstawienie dowodów wykorzystywania Metody TOMATISA w Państwa praktyce zawodowej od momentu ukończenia Szkolenia Poziom 1.

Ukończenie szkolenia Poziom 2 oraz zakup urządzeń (TLTS i TalksUp L2) dają Państwu status Praktyka Tomatisa Poziom 2. Samo ukończenie szkolenia nie jest równoznaczne z certyfikacją jako Praktyk Tomatisa Poziom 2.

Zamknij menu
Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM