Szkolenie Tomatis

Poziom I

Inne szkolenia

Informacje o szkoleniu

Stopień

Pierwszy

Miejsce

Centrum Konferencyjnym
Golden Floor Plaza - WARSZAWA CENTRUM
przy Al. Jerozolimskich 123A*

Terminy - szkolenia hybrydowe

Od 10 do 12 czerwca
Od 9 do 11 Września
Od 9 do 11 Grudnia

*Miejsce  odbywania się szkolenia oraz harmonogram  godzinowy może się zmienić, w zależności od daty odbywania  szkolenia

Opis

Szkolenia z Metody TOMATISA Poziom 1 jest intensywnym, trzydniowym kursem mającym na celu m.in. zapoznanie się z istotnym aspektami pracy ucha: interakcjami pomiędzy mięśniami ucha środkowego, systemem przedsionkowym, systemem nerwowym i mózgiem. Wówczas zdacie sobie Państwo sprawę z tego, jaki jest wpływ TalksUp na emocje, słuchanie, komunikację, uwagę zachowanie. Dowiecie się w jakich dziedzinach system ten ma skuteczne zastosowanie oraz jak korzystać z niego w ramach Państwa działalności zawodowej. Ponadto będziecie Państwo w stanie korzystać z wyboru testów psychopedagogicznych zaadaptowanych na potrzeby specjalistów Metody Tomatisa do oceny postępów Państwa klientów.

Pierwszy dzień

 •  9:00-10:30  - Historia i wprowadzenie do Metody Tomatisa®
 • 10:30-10:50 - Przerwa
 • 10:50-12:20 - Akustyka w kontekście Metody Tomatisa® (wprowadzenie)
 • 12:20-12:40 - Przerwa
 • 12:40-13:10 - Akustyka w kontekście Metody Tomatisa® (ciąg dalszy)
 • 13:10-14:00 - Anatomia i fizjologia ucha w kontekście Metody Tomatisa® (wprowadzenie)
 • 14:00-18:00 - Samodzielna praca na platformie Tomatis Academy

Drugi dzień

 •  9:00-11:00  - Anatomia i fizjologia ucha w kontekście Metody Tomatisa®
 • 11:00-11:20 - Przerwa
 • 11:20-13:00 - Parametry Metody Tomatisa® (wprowadzenie)
 • 13:00-14:00 - Przerwa
 • 14:00-15:30 - Parametry Metody Tomatisa®
 • 16:00-16:20 - Przerwa
 • 16:00-16:20 - Programy SR i ER do zajęć Metodą Tomatisa® (wprowadzenie)

Trzeci dzień

 • 9:00-10:40 - Współpraca z TDSA i wsparcie merytoryczne (Barbara Baczyńska)
 • 10:40-11:00 - Przerwa
 • 11:00-13:00 - Programy SR i ER do zajęć Metodą Tomatisa®
 • 13:00-14:00 - Przerwa
 • 14:00-15:30 - Procedura terapeutyczna
 • 15:30-15:50 - Przerwa
 • 15:50-18:00 - Zajęcia praktyczne z urządzeniem TalksUp®, pytania i odpowiedzi
 • Wymaganie formalne
 • Warunki
 • Certyfikacja

Szkolenie przewidziane jest dla osób z następującą specjalizacją: terapeuta, logopeda, psycholog, lekarz, pedagog, nauczyciel szkoły specjalnej lub integracyjnej, fizjoterapeuta, a także nauczyciel języków obcych.

Uczestnik szkolenia musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych oraz potwierdzone co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w jednej z dziedzin objętych obszarem zastosowania Metody TOMATISA. Kandydatura każdej zgłaszającej się osoby jest rozpatrywana indywidualnie.

Przed szkoleniem kandydat powinien dostarczyć kopię dyplomu ukończenia studiów, ew. życiorysu zawodowego, a Tomatis Developpement S.A. zastrzega sobie prawo do odrzucenia kandydatur, które nie spełniają wymagań.

Aby zostać certyfikowanym Praktykiem Tomatisa należy podpisać umowę licencyjną, której kopię otrzymają Państwo przed szkoleniem. Prosimy o zapoznanie się z umową, gdyż zadane urządzenie nie może zostać przekazane przed podpisaniem umowy, która określa warunki jego użytkowania.

Uzyskanie statusu Praktyka Metody Tomatisa® Poziom 1 jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: 
a) ukończeniu szkolenia z Metody Tomatisa® Poziom 1,
b) zakupie zestawu TalksUp®,
c) podpisaniu Umowy Licencyjnej oraz
d) zdaniu dwóch testów (testu w Tomatis® Academy po ukończeniu części e-learningowej w ramach szkolenia oraz testu finalnego po zakończeniu całego szkolenia).

Szkolenie Tomatis

Poziom II

Informacje o szkoleniu

Stopień

Drugi

Miejsce

Centrum Konferencyjnym
Golden Floor Plaza - WARSZAWA CENTRUM
przy Al. Jerozolimskich 123A*

Terminy - szkolenia stacjonarne

Od 13 do 16 Października

*Miejsce  odbywania się szkolenia oraz harmonogram  godzinowy może się zmienić, w zależności od daty odbywania  szkolenia

Opis

Szkolenie łączy teorię z praktyką, aby umożliwić uczestnikom:

 • całościowe zarządzanie testem uwagi słuchowej
  analizę profilu słuchowego klienta;
 • ocenę postępów dokonywanych przez klienta;
 • zrozumienie znaczenia ćwiczeń audio-wokalnych;
 • obsługę urządzenia TalksUp L2 (sprzęt i oprogramowanie);

Pierwszy dzień

 • 09:00 – 10:00 Wprowadzenie do szkolenia i przypomnienie najważniejszych zagadnień z Poziomu 1.
 • 10:00 – 11:00 O teście uwagi słuchowej - Wstęp
 • 11:00 – 11:20 Przerwa
 • 11:20 – 13:00 Przebieg testu uwagi słuchowej
 • 13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
 • 14:00 – 15:30 Test uwagi słuchowej i jego interpretacja
 • 15:30 – 15:50 Przerwa
 • 15:50 – 18:00 Wskaźniki testu uwagi słuchowej

Drugi dzień

 • 09:00 – 10:40 Podłączanie urządzenia TLT® oraz instalacja oprogramowania
 • 10:40 – 11:00 Przerwa
 • 11:00 – 13:00 Czynności i badania podczas testu uwagi słuchowej
 • 13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
 • 14:00 – 15:30 Badania podczas testu uwagi słuchowej (ciąg dalszy)
 • 15:30 – 15:50 Przerwa
 • 15:50 – 18:00 Wstęp do analizy testu uwagi słuchowej – najważniejsze elementy

Trzeci dzień

 • 09:00 – 11:00 Analiza testu uwagi słuchowej i jej trzy etapy
 • 11:00 – 11:20 Przerwa
 • 11:20 – 13:00 Analiza testu uwagi słuchowej i jej trzy etapy (ciąg dalszy)
 • 13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
 • 14:00 – 15:30 Zajęcia praktyczne – analiza testów uwagi słuchowej
 • 15:30 – 15:50 Przerwa
 • 15:50 – 18:00 Zajęcia praktyczne – analiza testów uwagi słuchowej

Czwarty dzień

 • 09:00 – 10:40 Zajęcia praktyczne – analiza testów uwagi słuchowej
 • 10:40 – 11:00 Przerwa
 • 11:00 – 13:00 Parametry aplikacji Program Manager Poziom 2
 • 13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
 • 14:00 – 15:30 Parametry aplikacji Program Manager Poziom 2
 • 15:30 – 15:50 Przerwa
 • 15:50 – 18:00 Zasady treningu słuchowo-głosowego
 • WYMAGANIA FORMALNE
 • WARUNKI
 • CERTYFIKACJA

Szkolenie jest przeznaczone dla Praktyków, którzy dysponują urządzeniem TalksUp. Ponieważ jest niezwykle istotne, by rozpocząć pracę z TLTS od razu po szkoleniu, zakup sprzętu jest warunkiem uzyskania certyfikatu Praktyka TOMATISA Poziom 2. W szkoleniu mogą również brać udział specjaliści, którzy pracują pod nadzorem Konsultanta Metody TOMATISA? - w takim przypadku zakup urządzenia nie jest konieczny. 

Tomatis Developpement SA zastrzega sobie prawo do poproszenia o przedstawienie dowodów wykorzystywania Metody TOMATISA w Państwa praktyce zawodowej od momentu ukończenia Szkolenia Poziom 1.

Ukończenie szkolenia Poziom 2 oraz zakup urządzeń (TLTS i TalksUp L2) dają Państwu status Praktyka Tomatisa Poziom 2. Samo ukończenie szkolenia nie jest równoznaczne z certyfikacją jako Praktyk Tomatisa Poziom 2.

Inne Szkolenia