Szkolenie Certyfikowana Metoda Tomatisa® Poziom 2

Szkolenie Poziom 2

Centrum Konferencyjnym Golden Floor Plaza

WARSZAWA CENTRUM przy Al. Jerozolimskich 123A*

4 dniowe szkolenie

Terminy na rok 2024 - szkolenie stacjonarne

Kwiecień: 18-21.04.2024r.
Październik: 24-27.10.2024r.

Cena 3900zł netto

Szkolenie łączy teorię z praktyką, aby umożliwić uczestnikom:

  • biegłe opanowanie obsługi urządzenia TLT® (Tomatis® Listening Test);
  • analizę krzywych uwagi słuchowej klientów;
  • ocenę postępów;
    pracę z nowymi funkcjami Program
  • Managera Poziom 2;
    zrozumienie znaczenia treningu słuchowo – głosowego.

Opis dni szkoleniowych

*Organizator zastrzega, że miejsce szkolenia oraz harmonogram godzinowy szkolenia mogą ulec zmianie.

09:00 – 10:00 Wprowadzenie do szkolenia i przypomnienie najważniejszych zagadnień z Poziomu 1.
10:00 – 11:00 O teście uwagi słuchowej – Wstęp
11:00 – 11:20 Przerwa
11:20 – 13:00 Przebieg testu uwagi słuchowej
13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 – 15:30 Test uwagi słuchowej i jego interpretacja
15:30 – 15:50 Przerwa
15:50 – 17:00 Wskaźniki testu uwagi słuchowej

09:00 – 10:40 Podłączanie urządzenia TLT® oraz instalacja oprogramowania
10:40 – 11:00 Przerwa
11:00 – 13:00 Czynności i badania podczas testu uwagi słuchowej
13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 – 15:30 Badania podczas testu uwagi słuchowej (ciąg dalszy)
15:30 – 15:50 Przerwa
15:50 – 17:00 Wstęp do analizy testu uwagi słuchowej – najważniejsze elementy

09:00 – 11:00 Analiza testu uwagi słuchowej i jej trzy etapy
11:00 – 11:20 Przerwa
11:20 – 13:00 Analiza testu uwagi słuchowej i jej trzy etapy (ciąg dalszy)
13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 – 15:30 Zajęcia praktyczne – analiza testów uwagi słuchowej
15:30 – 15:50 Przerwa
15:50 – 17:00 Zajęcia praktyczne – analiza testów uwagi słuchowej

09:00 – 10:40 Zajęcia praktyczne – analiza testów uwagi słuchowej
10:40 – 11:00 Przerwa
11:00 – 13:00 Parametry aplikacji Program Manager Poziom 2
13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 – 15:30 Parametry aplikacji Program Manager Poziom 2
15:30 – 15:50 Przerwa
15:50 – 17:00 Zasady treningu słuchowo-głosowego

Wymagania formalne

Szkolenie jest przeznaczone dla Praktyków, którzy dysponują urządzeniem TalksUp®. Ponieważ jest niezwykle istotne, by rozpocząć pracę z TLT od razu po szkoleniu, zakup sprzętu jest warunkiem uzyskania certyfikatu Praktyka TOMATISA® Poziom 2....

W szkoleniu mogą również brać udział specjaliści, którzy pracują pod nadzorem Konsultanta Metody TOMATISA? – w takim przypadku zakup urządzenia nie jest konieczny.

Warunki

Tomatis Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do poproszenia o przedstawienie dowodów wykorzystywania Metody TOMATISA w Państwa praktyce zawodowej od momentu ukończenia Szkolenia Poziom 1.

Certyfikacja

Ukończenie szkolenia Poziom 2 oraz zakup urządzenia TLT dają Państwu status Certyfikowanego Praktyka Metody Tomatisa® Poziom 2. Samo ukończenie szkolenia nie jest równoznaczne z certyfikacją jako Praktyk Tomatisa Poziom 2.