Metoda Tomatisa® rozwija zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze.

Stosowane w niej programy słuchowe modyfikują muzykę i głos w czasie rzeczywistym, dzięki czemu rozwijasz zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze.

Tomatis®

Tomatis®

Metodę Tomatisa® wykorzystuje się w przypadkach zaburzenia słuchania. Podczas seansów słuchowych Metody Tomatisa® płynąca przez słuchawki muzyka charakteryzuje się nagłymi zmianami kontrastów, zależnymi od barwy i natężenia dźwięku. Są one zupełnie bezbolesne, natomiast zaskakują mózg, który automatycznie zwraca na nie szczególną uwagę. Dzięki powtarzalnym i nieprzewidywalnym kontrastom dźwiękowym mózg stopniowo uczy się uwagi słuchowej.

"

Dla kogo metoda Tomatisa?

Metoda TOMATISA skierowana jest do dzieci i dorosłych w każdym wieku. Jest to technika uzupełniająca inne profesjonalne metody wsparcia. Nie zastępuje ona pracy terapeuty czy pedagoga natomiast zwielokrotnia efekty terapii, zwłaszcza przy takich zaburzeniach jak:

 • problemy w uczeniu się i zakłócenia językowe,
 • zaburzenia uwagi, afektywne i emocjonalne, całościowe zaburzenia rozwoju (CZR),
 • rozwój osobisty i dobre samopoczucie,
 • lepszy głos i większa muzykalność, przyswajanie języków obcych.

Urządzenia Tomatis®

Słuchawki z przewodnictwem powietrznym i kostnym

Słuchawki stosowane w Metodzie Tomatisa® zapewniają wyjątkową jakość dźwięku i optymalny odbiór nagrań z urządzenia TalksUp®. Zostały wyposażone w przewodnictwo powietrzne i kostne. Użytkownik odbiera dźwięk tradycyjną drogą powietrzną oraz za pomocą mikrowibracji odczuwanych na czubku głowy w miejscu, gdzie styka się z nią pałąk słuchawek.

Podczas ćwiczeń w fazie aktywnej do słuchawek podłączany jest mikrofon o wysokiej czułości. Mikrofon służy do odbioru głosu, modulowanego w czasie rzeczywistym. Specjalista Metody Tomatisa®® może również zmieniać ustawienia lateralizacji słuchowej, co ma umożliwić lepszy odbiór informacji prawym uchem.

Słuchawki zostały zaprojektowane specjalnie do stosowania w Metodzie Tomatisa®.

 • Dźwięk wysokiej rozdzielczości
 • Dwa rodzaje przewodnictwa: powietrzne i kostne
 • Regulacja lateralizacji słuchowej (opcjonalnie)
 • Wersja bezprzewodowa do zastosowań indywidualnych lub grupowych
 • Dwa rozmiary: dla dzieci i dla dorosłych

Cechy charakterystyczne słuchawek​

TALKSUP®

TalksUp® to w pełni profesjonalne, skuteczne i niewielkie urządzenie, zaprojektowane specjalnie do stosowania w Metodzie Tomatisa®. W celu zapewnienia maksymalnej skuteczności wykorzystano w nim najnowsze innowacje techniczne. Specjalista Metody Tomatisa® dostosowuje TalksUp® do osobistego użytku każdego z klientów. TalksUp® przetwarza muzykę i głos w czasie rzeczywistym, toteż może być stosowany zarówno do seansów słuchowych, jak i do fazy aktywnej. Zanim pojawił się TalksUp®, wiele gabinetów nabyło urządzenia Tomatis® Audio Pro (TAP) lub Solisten®.

Po personalizacji urządzenia do potrzeb jego użytkownika, wystarczy dotknąć ekranu, założyć słuchawki z przewodnictwem powietrznym i kostnym i tym samym rozpocząć korzystanie z programu słuchowego

 • Spersonalizowany – ustawienia parametrów odpowiadają problemom i profilowi użytkownika.​
 • Łatwy w obsłudze wybór codziennych seansów słuchowych odbywa się za pomocą ekranu dotykowego.
 • Niewielki mieści się w kieszeni
 • Wytrzymały obudowa z aluminium jest lekka i odporna.)
 • Skuteczny to dużo więcej niż zwykły odtwarzacz plików muzycznych jak iPod®, Mp3 albo czytnik CD. TalksUp® zawiera wyjątkowy procesor do modulowania muzyki i głosu w czasie rzeczywistym zgodnie zparametrami Metody Tomatisa®.

Cechy charakterystyczne słuchawek​

Obszary zastosowań

Uwaga

Uwaga to zdolność selekcjonowania i świadomego skupiania się na zewnętrznym bodźcu lub na jakiejś myśli.

Szczególnym aspektem uwagi jest jej podzielność, czyli zdolność do jednoczesnego skupienia się na kilku źródłach informacji lub zadaniach do wykonania. Jeżeli ten aspekt uwagi, bardzo wymagający pod względem poznawczym, nie działa prawidłowo, może to być dla ucznia źródłem przykrości lub frustracji.

Oprócz ogólnej stymulacji mózgu (czyli pobudzenia kory mózgowej) MetodaTomatisa® może bardzo pozytywnie oddziaływać na uwagę selektywną. Metoda działa w oparciu obramkowanie elektroniczne, które wywołuje kontrast dźwiękowy, mający nieustannie i w naturalny sposób zaskakiwać mózg.

Celem jest ułatwienie mózgowi rozwijania automatycznych mechanizmów wykrywania zmian. Po odpowiednim przyswojeniu tych mechanizmów możemy dużo łatwiej selekcjonować przydatne informacje i decydować, które elementy mają drugorzędne znaczenie i można je pominąć.

Z tego względu Metoda Tomatisa® może być stosowana jako uzupełnienie metod wsparcia dla osób zzespołem deficytu uwagi z nadpobudliwością psychoruchową lub bez (ADHD/ADD).

Uczenie się

Dzięki kontrastom dźwiękowym, które mają w naturalny sposób zaskakiwać mózg, Metoda Tomatisa® pozytywnie wpływa na plastyczność mózgu – pozwala mu wypracować mechanizmy wykrywania i analizy zmian. Można powiedzieć, że Metoda Tomatisa® ma charakter pedagogiczny, a jej celem jest nauka zwracania szczególnej uwagi na wydarzenia zewnętrzne i nowe. Ułatwia ona przyswajanie nowych informacji i pozwala uczniom poprawić zarówno kompetencje ogólne, jak i szkolne. Dlatego też Metodę Tomatisa® oferują obecnie setki szkół publicznych i prywatnych, jako uzupełnienie tradycyjnych metod nauczania.

W ramach nauki szkolnej dziecko uczy się przede wszystkim na błędach. Choć popełnianie błędów jest czymś normalnym i koniecznym, żeby robić postępy, to jednak dłuższe utrzymywanie się pewnych konkretnych i regularnie popełnianych błędów sprawia, że mówimy o zaburzeniach uczenia się, w większości określanych przedrostkiem DYS- (dysleksja itd.).

Głos i mowa

Dźwięk naszego własnego głosu przekazywany jest do ucha przede wszystkim przez drgania kości czaszki, czyli za pomocą przewodnictwa kostnego. Przeciwstawiamy je przewodnictwu powietrznemu, czyli dźwiękom docierającym do nas z zewnątrz przez przewód słuchowy. Dźwięk analizowany jest przez mózg, który w reakcji wydaje polecenie odpowiedniego dostosowania wydawanego przez nas dźwięku. Czyli między uchem, mózgiem i głosem odbywa się ciągła wzajemna wymiana informacji. Na tym właśnie polega naturalne słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne. Gdy występują w nim zakłócenia, na ogół z przyczyn emocjonalnych lub poznawczych, wówczas zaburzeniu ulega uwaga słuchowa i w następstwie tego – głos. Może to wpłynąć na rytm, barwę lub natężenie głosu.

Aktywna praca nad słuchowo-głosowym sprzężeniem zwrotnymw przewodnictwie kostnym i powietrznymw Metodzie Tomatisa® ma na celu odtworzenie prawidłowego funkcjonowania połączenia między mózgiem, uchem i głosem.

Kontrolowanie emocji

O ile dobrze wiemy, że do utrzymania dobrej formy fizycznej konieczny jest ruch, to nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że trzeba również dbać o mózg. Stymulacja mózgu za pomocą informacji sensorycznych podnosi nasz poziom energii i odpręża. Ponieważ wiemy, że w naszym ciele to właśnie ucho jest najważniejszym kanałem przesyłającym informacje sensoryczne, bez trudu zrozumiemy, jak ważną odgrywa rolę. Natomiast jeżeli mózg zastosuje mechanizm obronny, stymulacja może się okazać niewystarczająca. Mechanizm obronny może się pojawić wskutek jednorazowego, traumatycznego przeżycia, które można nazwać wstrząsem emocjonalnym. Mózg może również stworzyć mechanizm obronny stopniowo, jeżeli odbiera otoczenie jako agresywne. Dzieje się tak u osób, które muszą sobie poradzić z poważną zmianą tempa życia, ze zwiększeniem ciążącej na nich odpowiedzialności, utratą punktów odniesienia czy presją społeczną.

Metoda Tomatisa® oddziałuje na układ limbiczny (struktury podkorowe i niektóre części kory mózgowej), połączony z układem słuchowym. Układ limbiczny odpowiada między innymi za takie mechanizmy jak emocje, pamięć i uczenie się. Ponadto rolą znajdującego się w uchu wewnętrznym narządu nazywanego ślimakiemjest dynamizacja kory mózgowej.Dzięki oddziaływaniu na układ limbiczny i korę przedczołową Metoda Tomatisa® działa regulująco w przypadku zaburzeń emocjonalnych związanych z depresją i stanami lękowymi. Metoda Tomatisa® działa skutecznie również w przypadku regulowania stresu.

Motoryka i koordynacja

O ile dobrze wiemy, że do utrzymania dobrej formy fizycznej konieczny jest ruch, to nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że trzeba również dbać o mózg. Stymulacja mózgu za pomocą informacji sensorycznych podnosi nasz poziom energii i odpręża. Ponieważ wiemy, że w naszym ciele to właśnie ucho jest najważniejszym kanałem przesyłającym informacje sensoryczne, bez trudu zrozumiemy, jak ważną odgrywa rolę. Natomiast jeżeli mózg zastosuje mechanizm obronny, stymulacja może się okazać niewystarczająca. Mechanizm obronny może się pojawić wskutek jednorazowego, traumatycznego przeżycia, które można nazwać wstrząsem emocjonalnym. Mózg może również stworzyć mechanizm obronny stopniowo, jeżeli odbiera otoczenie jako agresywne. Dzieje się tak u osób, które muszą sobie poradzić z poważną zmianą tempa życia, ze zwiększeniem ciążącej na nich odpowiedzialności, utratą punktów odniesienia czy presją społeczną.

Metoda Tomatisa® oddziałuje na układ limbiczny (struktury podkorowe i niektóre części kory mózgowej), połączony z układem słuchowym. Układ limbiczny odpowiada między innymi za takie mechanizmy jak emocje, pamięć i uczenie się. Ponadto rolą znajdującego się w uchu wewnętrznym narządu nazywanego ślimakiemjest dynamizacja kory mózgowej.Dzięki oddziaływaniu na układ limbiczny i korę przedczołową Metoda Tomatisa® działa regulująco w przypadku zaburzeń emocjonalnych związanych z depresją i stanami lękowymi. Metoda Tomatisa® działa skutecznie również w przypadku regulowania stresu.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu przejawiają się między innymi trudnościami w interakcjach ze światem zewnętrznym, a szczególnie nieprawidłowościami w komunikacji społecznej.Zgodnie z jedną z aktualnych hipotez neurony lustrzane osób autystycznych nie są w stanie działać prawidłowo. Neurony lustrzane są rozproszone w różnych obszarach mózgu. Pełnią ważną funkcję, ponieważ aktywują obszary mózgu mające znaczenie dla ruchu i mowy, w chwilach, gdy jedynie obserwujemy sytuację, nie podejmując żadnych działań. Odgrywają istotną rolę w rozumieniu działań, zamiarów i emocji innych ludzi.

Metoda Tomatisa® to swego rodzaju trening prognozowania. W fazie pasywnej słuchanie muzyki przetworzonej za pomocą specjalnych kontrastów sprawia, że mózg stara się znaleźć regularność rządzącą zmianami. W fazie aktywnej dźwięk wydawany przez mówiącego wraca do niego w postaci skorygowanej przez urządzenie. W reakcji na to dana osoba naturalnie dostosowuje swój głos do tego, co słyszy. W ten sposób bezpośrednio oddziałujemy na neurony lustrzane znajdujące się w obszarze, który odpowiada za wydawanie artykułowanych dźwięków.W ten sposób Metoda Tomatisa® może pomóc osobom z zaburzeniami cechującymi się opóźnieniem lub niewłaściwym rozwojem zdolności poznawczych, komunikacyjnych i zdolności do interakcji społecznych, które występują w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu i powiązanych (zespół Aspergera, zaburzenia przetwarzania sensorycznego) albo zespołu Downa.

Muzykalność i języki obce

Śpiew
Celem rehabilitacji słuchowo-głosowej za pomocą Ucha Elektronicznego jest wprowadzenie prawidłowego mechanizmu samokontroli głosu. W związku z tym, zależnie od rodzaju problemów z głosem, zastosowanie metody może skupiać się na:

 • braku lub utracie chęci do śpiewania,
 • trudnościach z mówieniem lub śpiewaniem w taki sposób, by nie mieć wrażenia forsowania głosu,
 • braku płynności wypowiedzi,
 • fałszowaniu i braku precyzji,
 • braku barwy głosu lub zachwianiu jej równowagi, co sprawia, że głos jest zbyt wysoki, zbyt nosowy lub matowy,
 • braku ekspresji głosu, wynikającym z nieodpowiedniej modulacji lub intonacji,
 • utracie kontroli nad natężeniem głosu, które jest zbyt wysokie lub zbyt niskie

Języki obce
Każdy język cechuje się własnym rytmem, który trzeba sobie przyswoić, żeby dobrze mówić w tym języku. W taki sposób w dzieciństwie nasz mózg nauczył się rozpoznawać struktury fonetyczne charakterystyczne dla języka ojczystego. I odwrotnie, nauczyliśmy się również ignorować struktury fonetyczne niezgodne z cechami naszego języka. Już od najwcześniejszych momentów życia zakodowujemy sobie rytm języka ojczystego, szczególnie dzięki głosowi matki. Te zakodowane umiejętności językowe szybko stają się hamulcem w nauce języka obcego, jeżeli jego dźwięki różnią się od wzorców dźwiękowych języka ojczystego opanowanych we wczesnym dzieciństwie.

Każdemu, kto chce się nauczyć języka obcego, Metoda Tomatisa® daje możliwość prawdziwego przyswojenia jego rytmu. A rytm stanowi podstawę, na której łatwiej będzie zbudować znajomość słownictwa, składni i gramatyki. Badanie przeprowadzone przez siedem uniwersytetów ramach jednego z programów unijnych dowiodło, że dzięki Metodzie Tomatisa® czas nauki skraca się o połowę.​