Warsztaty I - Praktyczno-teoretyczne szkolenie on-line

Dla początkujących i średnio-zaawansowanych​

Inne szkolenia

Informacje o szkoleniu

Miejsce

Szkolenie Online

Czas trwania

9:00 - 15:00*
aktualne daty w kalendarzu szkoleń

Cena

369zł netto

Formularz rejestracyjny - Szkolenie Neurofeedback (EEG biofeedback) 1 stopnia

Opis

Praca z oprogramowaniem Neurofeedback – baza danych, edycja list, ustawienia badania, obsługa Modułu Plus, normy i progi. 

Szkolenie odbywa się on-line, na platformie internetowej. Adresowane jest ono do osób początkujących i pracujących z Neurofeedbackiem (EEG-biofeedback) chcących uporządkować wiedzę dotyczącą prowadzenia treningów Neurofeedback.

Harmonogram

11:00 – 13:00 Zajęcia praktyczne
▪ Praca z bazą danych
▪ Edycja list
▪ Klasyczne ustawienia badania
▪ Klasyczne ustawienia treningu
▪ Wybór i parametry plansz stymulujących (gier)
▪ Praca z programem Plus

14:00 – 17:00 Uzupełniające zajęcia praktyczne
▪ Dokonywanie ustawień badania, wybór plansz i sprawdzanie elementów bio-gry – samodzielna praca uczestników
▪ Omówienie wątpliwości i pytania.
▪ Zamknięcie warsztatów.

Warsztaty II - Praktyczno-teoretyczne szkolenie on-line

Dla początkujących i średnio-zaawansowanych​

Informacje o szkoleniu

Miejsce

Szkolenie Online

Czas trwania

9:00 - 15:00*
aktualne daty w kalendarzu szkoleń

Cena

369zł netto

Formularz rejestracyjny - Szkolenie Neurofeedback (EEG biofeedback) 1 stopnia

Opis

Prezentacja metody Neurofeedback dla pacjenta, wykonanie zapisu diagnostycznego i Mini QEEG – zapis i analiza danych z pasa centralnego i wybór protokołu treningowego. Szkolenie odbywa się on-line, na platformie internetowej. Adresowane jest ono do osób początkujących i pracujących z Neurofeedbackiem (EEG-biofeedback) chcących uporządkować wiedzę dotyczącą prowadzenia treningów Neurofeedback.

Harmonogram

9:00 – 12:00 Zajęcia praktyczne
▪ Ustawienia badania diagnostycznego
▪ Montaż elektrod w systemie 10-20 na pasie centralnym
▪ Wykonywanie pomiaru i zapisu
▪ Analiza danych badania i wykorzystanie Modułu Plus
▪ Wybór protokołu treningowego.

13:00 – 15:00 Uzupełniające zajęcia praktyczne
▪ Samodzielna praca uczestników
▪ Omówienie wątpliwości i pytania.
▪ Zamknięcie warsztatów.

Warsztaty III - Praktyczno-teoretyczne szkolenie on-line

Dla początkujących i średnio-zaawansowanych​

Informacje o szkoleniu

Miejsce

Szkolenie Online

Czas trwania

9:00 - 15:00*
aktualne daty w kalendarzu szkoleń

Cena

369zł netto

Formularz rejestracyjny - Szkolenie Neurofeedback (EEG biofeedback) 1 stopnia

Opis

Prowadzenie treningu Neurofeedback – planowanie treningu, wybór protokołu, ustawienie sesji, rund i progów oraz plansze stymulujące (gry). Szkolenie odbywa się on-line, na platformie internetowej. Adresowane jest ono do osób początkujących i pracujących z Neurofeedbackiem (EEG-biofeedback) chcących uporządkować wiedzę dotyczącą prowadzenia treningów Neurofeedback.

Harmonogram

9:00 – 12:00 Zajęcia praktyczne
▪ Ustawienia badania diagnostycznego
▪ Montaż elektrod w systemie 10-20 na pasie centralnym
▪ Wykonywanie pomiaru i zapisu
▪ Analiza danych badania i wykorzystanie Modułu Plus
▪ Wybór protokołu treningowego.

13:00 – 15:00 Uzupełniające zajęcia praktyczne
▪ Samodzielna praca uczestników
▪ Omówienie wątpliwości i pytania.
▪ Zamknięcie warsztatów.

Szkolenia uzupełniające praktyczno-teoretyczne on-line

Dla początkujących i średnio-zaawansowanych

Neurofeedback dla średniozaawansowanych: analiza podstawowego qeeg i wybór protokołów.

Informacje o szkoleniu

Miejsce

Szkolenie Online

Czas trwania

04.10.2020 - 9:00 - 15:00

Cena

369zł netto

W cenie szkolenia są materiały szkoleniowe, wideo ze szkolenia i certyfikat.

Formularz rejestracyjny - Szkolenie Neurofeedback (EEG biofeedback) 1 stopnia

Opis

Szkolenie odbywa się on-line, na platformie internetowej. Adresowane jest ono do osób średnio-zaawansowanych i pracujących z Neurofeedbackiem (EEG-biofeedback) chcących uporządkować wiedzę dotyczącą prowadzenia treningów Neurofeedback.
Na początku szkolenia omówimy fale mózgowe. Następnym elementem jest analiza zapisów diagnostycznych i planowanie treningów neurofeedback. Zajmiemy się również analizą QEEG i wyborem protokołów.

Inne Szkolenia