Szkolenia EEG Biofeedback

/Warsztaty uzupełniające

WARSZTATY UZUPEŁNIAJĄCE

WARSZTATY 1 - PRAKTYCZNO-TEORETYCZNE SZKOLENIE ON-LINE

Dla początkujących i średnio-zaawansowanych

    Praca z oprogramowaniem Neurofeedback – baza danych, edycja list, normy, diagnostyka i ustawienia badania, obsługa Modułu Plus. 
    Szkolenie odbywa się on-line, na platformie internetowej. Adresowane jest ono do osób początkujących i pracujących z Neurofeedbackiem (EEG-biofeedback) chcących uporządkować wiedzę dotyczącą prowadzenia treningów Neurofeedback.
 
Godziny szkolenia: 10:00 – 18:00
 
 • Koszt udziału

  300zł

 • Harmonogram Warsztatów

  10:00 – 13:00 Zajęcia praktyczne
  ▪ Praca z bazą danych
  ▪ Edycja list
  ▪ Klasyczne ustawienia badania
  ▪ Klasyczne ustawienia treningu
  ▪ Wybór i parametry plansz stymulujących (gier)
  ▪ Praca z programem Plus

  14:00 – 18:00 Uzupełniające zajęcia praktyczne
  ▪ Dokonywanie ustawień badania, wybór plansz i sprawdzanie elementów bio-gry - samodzielna praca uczestników
  ▪ Omówienie wątpliwości i pytania.
  ▪ Zamknięcie warsztatów.

 • Daty warsztatów

  17.09.2020
  21.12.2020

WARSZTATY 2 - PRAKTYCZNO-TEORETYCZNE SZKOLENIE ON-LINE

Dla początkujących i średnio-zaawansowanych

    Prezentacja metody Neurofeedback dla pacjenta, wykonanie zapisu diagnostycznego i Mini QEEG – zapis i analiza danych z pasa centralnego i wybór protokołu treningowego. 
    Szkolenie odbywa się on-line, na platformie internetowej. Adresowane jest ono do osób początkujących i pracujących z Neurofeedbackiem (EEG-biofeedback) chcących uporządkować wiedzę dotyczącą prowadzenia treningów Neurofeedback.
 
Godziny szkolenia: 10:00 – 18:00
 
 • Koszt udziału

  300zł

 • Harmonogram Warsztatów

  10:00 – 13:00 Zajęcia praktyczne
  ▪ Ustawienia badania diagnostycznego
  ▪ Montaż elektrod w systemie 10-20 na pasie centralnym
  ▪ Wykonywanie pomiaru i zapisu
  ▪ Analiza danych badania i wykorzystanie Modułu Plus
  ▪ Wybór protokołu treningowego.

  14:00 – 18:00 Uzupełniające zajęcia praktyczne
  ▪ Samodzielna praca uczestników
  ▪ Omówienie wątpliwości i pytania.
  ▪ Zamknięcie warsztatów.

 • Daty warsztatów

  05.10.2020
  17.11.2020

WARSZTATY 3 - PRAKTYCZNO-TEORETYCZNE SZKOLENIE ON-LINE

Dla początkujących i średnio-zaawansowanych

    Prowadzenie treningu Neurofeedback – planowanie treningu, wybór protokołu, ustawienie sesji, rund i progów oraz plansze stymulujące (gry).
   Szkolenie odbywa się on-line, na platformie internetowej. Adresowane jest ono do osób początkujących i pracujących z Neurofeedbackiem (EEG-biofeedback) chcących uporządkować wiedzę dotyczącą prowadzenia treningów Neurofeedback.

Godziny szkolenia: 10:00 – 18:00
 
 • Koszt udziału

  300zł

 • Harmonogram Warsztatów

  10:00 – 13:00 Zajęcia praktyczne
  ▪ Planowanie treningu Neurofeedback
  ▪ Ustawienia treningu Neurofeedback
  ▪ Montaż elektrod w systemie 10-20 na pasie centralnym
  ▪ Zasady prowadzenia neurofeedback treningu
  ▪ Samodzielne prowadzenie prezentacji metody neurofeedback
  ▪ Samodzielne prowadzenie treningu neurofeedback
  ▪ Rozdzielenie Neurofeedback treningu na: prezentacja, diagnostyka i trening (seans) neurofeedback.

  14:00 – 18:00 Uzupełniające zajęcia praktyczne i EGZAMIN
  ▪ Samodzielna praca uczestników ▪ Omówienie wątpliwości i pytania.
  ▪ Test z neuroanatomii, neurofizjologii i elektrofizjologii.
  ▪ Test z praktycznego zastosowania neurofeedbacku: normy, protokoły i inne.
  ▪ Zamknięcie szkolenia 1 stopnia.

  W cenie szkolenia są materiały szkoleniowe, wideo ze szkolenia i certyfikat.

 • Daty warsztatów

  14.09.2020
  12.10.2020

SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE PRAKTYCZNO-TEORETYCZNE ON-LINE

Dla początkujących i średnio-zaawansowanych

   Neurofeedback dla średniozaawansowanych: analiza podstawowego qeeg i wybór protokołów.     

    Szkolenie odbywa się on-line, na platformie internetowej. Adresowane jest ono do osób średnio-zaawansowanych i pracujących z Neurofeedbackiem (EEG-biofeedback) chcących uporządkować wiedzę dotyczącą prowadzenia treningów Neurofeedback.
    Na początku szkolenia omówimy fale mózgowe. Następnym elementem jest analiza zapisów diagnostycznych i planowanie treningów neurofeedback. Zajmiemy się również analizą QEEG i wyborem protokołów. 

Godziny szkolenia: 10:00 – 18:00
 
 • Koszt udziału

  300zł

 • Daty warsztatów

  04.10.2020

 • W cenie szkolenia są materiały szkoleniowe, wideo ze szkolenia i certyfikat.

Formularz rejestracyjny - Szkolenie Neurofeedback (EEG biofeedback) 1 stopnia

Zamknij menu
Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM