Warsztaty

Szkolenia uzupełniające Online praktyczno-teoretyczne

Szkolenie Online

9:00 - 15:00*

aktualne daty w kalendarzu szkoleń

Cena 369zł brutto

W cenie szkolenia są materiały szkoleniowe, wideo ze szkolenia i certyfikat.

Szkolenie odbywa się on-line, na platformie internetowej. Adresowane jest ono do osób średnio-zaawansowanych i pracujących z Neurofeedbackiem (EEG-biofeedback) chcących uporządkować wiedzę dotyczącą prowadzenia treningów Neurofeedback. Na początku szkolenia omówimy fale mózgowe. Następnym elementem jest analiza zapisów diagnostycznych i planowanie treningów neurofeedback. Zajmiemy się również analizą QEEG i wyborem protokołów.

Warsztaty I Online praktyczno-teoretyczne

Szkolenie Online

11:00 - 17:00*

aktualne daty w kalendarzu szkoleń

Cena 369zł brutto

Praca z oprogramowaniem Neurofeedback – baza danych, edycja list, ustawienia badania, obsługa Modułu Plus, normy i progi. Szkolenie odbywa się on-line, na platformie internetowej. Adresowane jest ono do osób początkujących i pracujących z Neurofeedbackiem (EEG-biofeedback) chcących uporządkować wiedzę dotyczącą prowadzenia treningów Neurofeedback.

Harmonogram

11:00 – 13:00 Zajęcia praktyczne

• Praca z bazą danych
• Edycja list
• Klasyczne ustawienia badania
• Klasyczne ustawienia treningu
• Wybór i parametry plansz stymulujących (gier)
• Praca z programem Plus

14:00 – 17:00 Uzupełniające zajęcia praktyczne

• Dokonywanie ustawień badania, wybór plansz i sprawdzanie elementów bio-gry – samodzielna praca uczestników
• Omówienie wątpliwości i pytania.
• Zamknięcie warsztatów.

Warsztaty II Online praktyczno-teoretyczne

Szkolenie Online

9:00 - 15:00*

aktualne daty w kalendarzu szkoleń

Cena 369zł brutto

Prezentacja metody Neurofeedback dla pacjenta, wykonanie zapisu diagnostycznego i Mini QEEG – zapis i analiza danych z pasa centralnego i wybór protokołu treningowego. Szkolenie odbywa się on-line, na platformie internetowej. Adresowane jest ono do osób początkujących i pracujących z Neurofeedbackiem (EEG-biofeedback) chcących uporządkować wiedzę dotyczącą prowadzenia treningów Neurofeedback.

Harmonogram

9:00 – 12:00 Zajęcia praktyczne

• Ustawienia badania diagnostycznego
• Montaż elektrod w systemie 10-20 na pasie • centralnym
Wykonywanie pomiaru i zapisu
• Analiza danych badania i wykorzystanie Modułu Plus
• Wybór protokołu treningowego.

13:00 – 15:00 Uzupełniające zajęcia praktyczne

• Samodzielna praca uczestników
• Omówienie wątpliwości i pytania.
• Zamknięcie warsztatów.

Warsztaty III Online praktyczno-teoretyczne

Szkolenie Online

9:00 - 15:00*

aktualne daty w kalendarzu szkoleń

Cena 369zł brutto

Prowadzenie treningu Neurofeedback – planowanie treningu, wybór protokołu, ustawienie sesji, rund i progów oraz plansze stymulujące (gry). Szkolenie odbywa się on-line, na platformie internetowej. Adresowane jest ono do osób początkujących i pracujących z Neurofeedbackiem (EEG-biofeedback) chcących uporządkować wiedzę dotyczącą prowadzenia treningów Neurofeedback.

Harmonogram

9:00 – 12:00 Zajęcia praktyczne

• Ustawienia badania diagnostycznego
• Montaż elektrod w systemie 10-20 na pasie • centralnym
Wykonywanie pomiaru i zapisu
• Analiza danych badania i wykorzystanie Modułu Plus
• Wybór protokołu treningowego.

13:00 – 15:00 Uzupełniające zajęcia praktyczne

• Samodzielna praca uczestników
• Omówienie wątpliwości i pytania.
• Zamknięcie warsztatów.

Wykładowca

Neuroterapeuta, licencjonowany terapeuta i wykładowca metody neurofeedback, z licencjami z Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej i Institute for EEG-Neurofeedback w Niemczech. Od 2006 roku przeprowadziła ponad 20 tysięcy sesji terapeutycznych i przeprowadziła ponad 100 grupowych i indywidualnych szkoleń dla psychologów, pedagogów i terapeutów w wielu krajach świata. Obecnie współpracuje z Uniwersytetem Rzeszowskim (Department of Pathophysiology and Physiology, Faculty of Medicine, University of Rzeszów) jako konsultant Neurofeedback w projektach naukowych

Agnieszka Dejnowicz-Velitchkov

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, New Bulgarian University w Sofii oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim.