Szkolenia Tomatis

Miejsce Szkoleń

Szkolenie odbywa sie w Warszawie w Centrum konferencyjnym Wilcza przy ul. Wilczej 9.

Terminy Szkoleń Rok 2020

POZIOM 2

 • Od do 

POZIOM 1

 • Od do 

POZIOM 2

 • Od 19 Listopada do 

POZIOM 1

 • Od 11 Grudnia 2020 do 13 Grudnia 2020

Szkolenia Online

 • 24-25 październik,
 • 7-8 listopad

Szkolenia Poziom I

Szkolenia z Metody TOMATISA Poziom 1 jest intensywnym, trzydniowym kursem mającym na celu m.in. zapoznanie się z istotnym aspektami pracy ucha: interakcjami pomiędzy mięśniami ucha środkowego, systemem przedsionkowym, systemem nerwowym i mózgiem. Wówczas zdacie sobie Państwo sprawę z tego, jaki jest wpływ  TalksUp na emocje, słuchanie, komunikację, uwagę zachowanie.

Dowiecie się w jakich dziedzinach system ten ma skuteczne zastosowanie oraz jak korzystać z niego w ramach Państwa działalności zawodowej. Ponadto będziecie Państwo w stanie korzystać z wyboru testów psychopedagogicznych zaadaptowanych na potrzeby specjalistów Metody Tomatisa do oceny postępów Państwa klientów.

Po szkoleniu nasi praktycy mają stały dostęp do kosultacji online, serwisu technicznego, programu mentoringu i uzupełniających szkoleń internetowych. 

Pierwszy dzień

 •  9:00-9:30  - Powitanie
 • 9:30-11:30 - O trzech prawach TOMATISA w systemie TalksUp: 50 lat historii i rozwoju
 • 11:30-13:00 - Akustyka: od zjawiska wibracji fizycznej do subiektywnego doświadczenia akustycznego
 • 14:00-16:00 - Anatomia ucha (Część 1) - Słuch, Energia, Równowaga, trzy funkcje ucha
 • 16:30-18:00 - Wprowadzenie do użytkowania sprzętu TalksUp i stosowania programów słuchowych

Drugi dzień

 • 9:00-10:00 - Fizjologia Ucha (Część 2) - Ucho, mózg i integracja sensoryczna
 • 10:00-12:00 - Parametry Metody Tomatisa (Część 1) : Bramkowanie elektroniczne, filtry, jak i dlaczego?
 • 12:00-13:00 - Praktyczne detale dotyczące Metody Tomatisa (Część 1)
 • 14:00-16:00 - Kwestionariusz Oceny: Testy Przed/Po do pomiaru postępów klientów
 • 16:00-18:00 - Programy: Cele i możliwości Ptrogramu ELMA

Trzeci dzień

 • 9:00-10:30 - Programy: Cele i możliwości Programu Elma (ciąg dlaszy)
 • 10:30-13:00 - Studium przypadków
 • 14:00-16:00 - Studium przypadków
 • 16:00-18:00 - Podsumowanie + Pytania / Odpowiedzi / dyplomy i zaświadczenia
 • WYMAGANIA FORMALNE
 • WARUNKI
 • CERTYFIKACJA

Szkolenie przewidziane jest dla osób z następującą specjalizacją: terapeuta, logopeda, psycholog, lekarz, pedagog, nauczyciel szkoły specjalnej lub integracyjnej, fizjoterapeuta, a także nauczyciel języków obcych.

Uczestnik szkolenia musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych oraz potwierdzone co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w jednej z dziedzin objętych obszarem zastosowania Metody TOMATISA. Kandydatura każdej zgłaszającej się osoby jest rozpatrywana indywidualnie.

Przed szkoleniem kandydat powinien dostarczyć kopię dyplomu ukończenia studiów, ew. życiorysu zawodowego, a Tomatis Developpement S.A. zastrzega sobie prawo do odrzucenia kandydatur, które nie spełniają wymagań.

Aby zostać certyfikowanym Praktykiem Tomatisa należy podpisać umowę licencyjną, której kopię otrzymają Państwo przed szkoleniem. Prosimy o zapoznanie się z umową, gdyż zadane urządzenie nie może zostać przekazane przed podpisaniem umowy, która określa warunki jego użytkowania.

Szkolenia Poziom II

Szkolenie łączy teorię z praktyką, aby umożliwić uczestnikom:

 • całościowe zarządzanie testem uwagi słuchowej
 • analizę profilu słuchowego klienta;
 • ocenę postępów dokonywanych przez klienta;
 • zrozumienie znaczenia ćwiczeń audio-wokalnych;
 • obsługę urządzenia TalksUp L2 (sprzęt i oprogramowanie);

Pierwszy dzień

 • 9:00-9:30 - Powitanie
 • 9:30-11:00 - Omówienie testu uwagi słuchowej 1/2
 • 11:15-12:45 - Omówienie testu uwagi słuchowej 2/2
 • 14:00-15:30 - TLTS: obsługa urządzenia 1/5
 • 15:45-18:00 - Omówienie badań uzupełniających

Drugi dzień

 • 9:00-9:30 - Pytania i odpowiedzi
 • 9:30-11:00 - TLTS: obsługa urządzenia 2/5
 • 11:15-12:45 - Badanie lateralizacji słuchowej
 • 14:00-15:45 - TLTS: obsługa urządzenia 3/5
 • 16:00-18:00 - TLTS: obsługa urządzenia 4/5

Trzeci dzień

 • 9:00-9:30 - Pytania i odpowiedzi
 • 9:30-11:00 - TLTS: interpretacja wyników 1/2
 • 11:15-12:45 - TLTS: interpretacja wyników 2/2
 • 14:00-15:45 - Studium przypadków
 • 16:00-16:45 - TLTS: obsługa urządzenia 5/5
 • 16:45-18:00 - Test ELMA

Czwarty dzień

 • 9:00-11:00 - Znaczenie ćwiczeń audio-wokalnych i lateralizacji słuchowej w  Metodzie Tomatisa
 • 11:15-13:00 - Prezentacja i obsługa urządzenia TalksUp L2
 • 14:00-16:00 - Program fazy aktywnej
 • 16:15-17:15 - Obsługa oprogramowania TalksUp
 • 17:15-18:00 - Pytania i odpowiedzi
 • WYMAGANIA FORMALNE
 • WARUNKI
 • CERTYFIKACJA

Szkolenie jest przeznaczone dla Praktyków, którzy dysponują urządzeniem TalksUp. Ponieważ jest niezwykle istotne, by rozpocząć pracę z TLTS od razu po szkoleniu, zakup sprzętu jest warunkiem uzyskania certyfikatu Praktyka TOMATISA Poziom 2. W szkoleniu mogą również brać udział specjaliści, którzy pracują pod nadzorem Konsultanta Metody TOMATISA? - w takim przypadku zakup urządzenia nie jest konieczny.

Tomatis Developpement SA zastrzega sobie prawo do poproszenia o przedstawienie dowodów wykorzystywania Metody TOMATISA w Państwa praktyce zawodowej od momentu ukończenia Szkolenia Poziom 1.

Ukończenie szkolenia Poziom 2 oraz zakup urządzeń (TLTS i TalksUp L2) dają Państwu status Praktyka Tomatisa Poziom 2. Samo ukończenie szkolenia nie jest równoznaczne z certyfikacją jako Praktyk Tomatisa Poziom 2.

Zamknij menu