Szkolenia Tomatis

Miejsce Szkoleń

Szkolenie odbywa sie w Warszawie w Centrum konferencyjnym Wilcza przy ul. Wilczej 9.

Terminy Szkoleń Rok 2021

POZIOM 1

 • Od 

POZIOM 2

 • Od 22 do 25 Kwietnia 2021

 • Od 14  do 17 Październik 2021

Szkolenia Online

 • Czerwiec 2021

Szkolenia Poziom I

Szkolenia z Metody TOMATISA Poziom 1 jest intensywnym, trzydniowym kursem mającym na celu m.in. zapoznanie się z istotnym aspektami pracy ucha: interakcjami pomiędzy mięśniami ucha środkowego, systemem przedsionkowym, systemem nerwowym i mózgiem. Wówczas zdacie sobie Państwo sprawę z tego, jaki jest wpływ  TalksUp na emocje, słuchanie, komunikację, uwagę zachowanie.

Dowiecie się w jakich dziedzinach system ten ma skuteczne zastosowanie oraz jak korzystać z niego w ramach Państwa działalności zawodowej. Ponadto będziecie Państwo w stanie korzystać z wyboru testów psychopedagogicznych zaadaptowanych na potrzeby specjalistów Metody Tomatisa do oceny postępów Państwa klientów.

Po szkoleniu nasi praktycy mają stały dostęp do kosultacji online, serwisu technicznego, programu mentoringu i uzupełniających szkoleń internetowych. 

Pierwszy dzień

 •  9:00-10:30  - Historia i wprowadzenie do Metody Tomatisa®
 • 10:30-10:50 - Przerwa
 • 10:50-12:20 - Akustyka w kontekście Metody Tomatisa® (wprowadzenie)
 • 12:20-12:40 - Przerwa
 • 12:40-13:10 - Akustyka w kontekście Metody Tomatisa® (ciąg dalszy)
 • 13:10-14:00 - Anatomia i fizjologia ucha w kontekście Metody Tomatisa® (wprowadzenie)

Drugi dzień

 •  9:00-11:00  - Anatomia i fizjologia ucha w kontekście Metody Tomatisa®
 • 11:00-11:20 - Przerwa
 • 11:20-13:00 - Parametry Metody Tomatisa® (wprowadzenie)
 • 13:00-14:00 - Przerwa
 • 14:00-15:30 - Parametry Metody Tomatisa®
 • 16:00-16:20 - Przerwa
 • 16:00-16:20 - Programy SR i ER do zajęć Metodą Tomatisa® (wprowadzenie)

Trzeci dzień

 • 9:00-10:40 - Współpraca z TDSA i wsparcie merytoryczne (Barbara Baczyńska)
 • 10:40-11:00 - Przerwa
 • 11:00-13:00 - Programy SR i ER do zajęć Metodą Tomatisa®
 • 13:00-14:00 - Przerwa
 • 14:00-15:30 - Procedura terapeutyczna
 • 15:30-15:50 - Przerwa
 • 15:50-18:00 - Zajęcia praktyczne z urządzeniem TalksUp®, pytania i odpowiedzi
 • WYMAGANIA FORMALNE
 • WARUNKI
 • CERTYFIKACJA

Szkolenie przewidziane jest dla osób z następującą specjalizacją: terapeuta, logopeda, psycholog, lekarz, pedagog, nauczyciel szkoły specjalnej lub integracyjnej, fizjoterapeuta, a także nauczyciel języków obcych.

Uczestnik szkolenia musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych oraz potwierdzone co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w jednej z dziedzin objętych obszarem zastosowania Metody TOMATISA. Kandydatura każdej zgłaszającej się osoby jest rozpatrywana indywidualnie.

Przed szkoleniem kandydat powinien dostarczyć kopię dyplomu ukończenia studiów, ew. życiorysu zawodowego, a Tomatis Developpement S.A. zastrzega sobie prawo do odrzucenia kandydatur, które nie spełniają wymagań.

Aby zostać certyfikowanym Praktykiem Tomatisa należy podpisać umowę licencyjną, której kopię otrzymają Państwo przed szkoleniem. Prosimy o zapoznanie się z umową, gdyż zadane urządzenie nie może zostać przekazane przed podpisaniem umowy, która określa warunki jego użytkowania.

Szkolenia Poziom II

Szkolenie łączy teorię z praktyką, aby umożliwić uczestnikom:

 • całościowe zarządzanie testem uwagi słuchowej
 • analizę profilu słuchowego klienta;
 • ocenę postępów dokonywanych przez klienta;
 • zrozumienie znaczenia ćwiczeń audio-wokalnych;
 • obsługę urządzenia TalksUp L2 (sprzęt i oprogramowanie);

Pierwszy dzień

 • 9.00-9.30 Powitanie i wprowadzenie do szkolenia
 • 9.30-11.00 Aktualizacja wiadomości na temat parametrów Metody Tomatisa®
 • 11.00-11.15 Przerwa
 • 11.15-12.45 Prezentacja testu uwagi słuchowej
  a) Podstawowe informacje na temat testu uwagi słuchowej
 • 12.45-14.00 Obiad
 • 14.00-15.30 Badania wchodzące w skład testu uwagi słuchowej
  a) Cztery badania w teście uwagi słuchowej
  b) Warunki przeprowadzania testu
 • 15.30-15.45 Przerwa
 • 15.45-18.00 Prezentacja urządzenia TLTS
  a) Instrukcja obsługi urządzenia TLTS
  b) Podstawowe ustawienia
  c) Częstotliwość w teście uwagi słuchowej według Metody Tomatisa®

Drugi dzień

 • 9.00-11.00 Prezentacja testu uwagi słuchowej – ćwiczenia praktyczne
  a) Przewodnictwo powietrzne (AC)
  b) Przewodnictwo kostne (BC)
  c) Stosunek AC/BC
 • 11.00-11.15 Przerwa
 • 11.15-12.45 Prezentacja testu uwagi słuchowej - ćwiczenia praktyczne
  a) Analiza zakresów - 3 zakresy uwagi słuchowej
  b) Podejście analityczne uwzględniające liczbę błędów
 • 12.45-14.00 Obiad
 • 14.00-15.45 Badanie lateralizacji słuchowej
  a) Wynik badania lateralizacji słuchowej a praca nad lateralizacją – przypomnienie
  b) przykłady i analiza wykresów
 • 15.45-16.00 Przerwa
 • 16.00-18.00 Selektywność, maskowanie
  a) Badanie selektywności
  b) Badanie z maskowaniem

Trzeci dzień

 • 9.00-11.30 Interpretacja wyników testu uwagi słuchowej
  a) Parametry testu uwagi słuchowej
  b) Krzywe idealne
 • 11.30-11.45 Przerwa
 • 11.45-12.45 Interpretacja wyników testu uwagi słuchowej
  a) Cztery etapy interpretacji testu uwagi słuchowej – część 1 i 2
 • 12.45-14.00 Obiad
 • 14.00-15.45 Interpretacja wyników testu uwagi słuchowej
  a) Cztery etapy interpretacji testu uwagi słuchowej - część 3 i 4
 • 15.45-16.00 Przerwa
 • 16.00-18.00 Przykłady lateralizacji słuchowej
  a) Omówienie przykładów lateralizacji słuchowej

Czwarty dzień

 • 9.00-10.00 TalksUP® Poziom 2
  a) Związek między słuchem a głosem
  b) Pętla słuchowo-głosowa
  c) Prognoza dźwięków (,,celowanie” w dźwięki)
 • 10.00-11.00 Faza aktywna Metody Tomatisa®
  a) TalksUp® – czas ćwiczeń w fazie aktywnej
  b) Lateralizacja słuchowa w fazie aktywnej
 • 11.00-11.15 Przerwa
 • 11.15-12.15 Faza aktywna Metody Tomatisa®
 • 12.15-13.15 Dobór programów SR/ER
  a) Dobór programów SR/ER – część 1
 • 13.15-14.15 Obiad
 • 14.15-15.45 Dobór programów SR/ER
  a) Dobór programów SR/ER – część 2
 • 15.45-16.00 Przerwa
 • 16.00-18.00 Studia przypadków
  a) Sytuacja spójności
  b) Sytuacja sprzeczności
 • WYMAGANIA FORMALNE
 • WARUNKI
 • CERTYFIKACJA

Szkolenie jest przeznaczone dla Praktyków, którzy dysponują urządzeniem TalksUp. Ponieważ jest niezwykle istotne, by rozpocząć pracę z TLTS od razu po szkoleniu, zakup sprzętu jest warunkiem uzyskania certyfikatu Praktyka TOMATISA Poziom 2. W szkoleniu mogą również brać udział specjaliści, którzy pracują pod nadzorem Konsultanta Metody TOMATISA? - w takim przypadku zakup urządzenia nie jest konieczny.

Tomatis Developpement SA zastrzega sobie prawo do poproszenia o przedstawienie dowodów wykorzystywania Metody TOMATISA w Państwa praktyce zawodowej od momentu ukończenia Szkolenia Poziom 1.

Ukończenie szkolenia Poziom 2 oraz zakup urządzeń (TLTS i TalksUp L2) dają Państwu status Praktyka Tomatisa Poziom 2. Samo ukończenie szkolenia nie jest równoznaczne z certyfikacją jako Praktyk Tomatisa Poziom 2.

Zamknij menu